Tydzień Mediacji w grajewskiej Komendzie Policji - Aktualności - KPP Grajewo

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Tydzień Mediacji w grajewskiej Komendzie Policji

Data publikacji 17.10.2017

Rozpoczęły się obchody "Tygodnia Mediacji”, które potrwają do 20 października. Międzynarodowy Dzień Mediacji przypada w bieżącym roku na 19 października. Policjanci podczas pełnionych dyżurów będą udzielać informacji w zakresie mediacji w sprawach karnych, wykroczeń i nieletnich.

Mediacja to próba doprowadzenia do ugodowego, satysfakcjonującego obie strony rozwiązania konfliktu karnego jak też i w sprawach o wykroczenia (art. 54 par 9 kpw w zw. z art. 23a kpk) na drodze dobrowolnych negocjacji prowadzonych przy udziale trzeciej osoby, neutralnej wobec stron i ich konfliktu, czyli mediatora, który wspiera przebieg negocjacji, łagodzi powstające napięcia i pomaga - nie narzucając jednak żadnego rozwiązania - w wypracowaniu porozumienia.

W związku z obchodami „Międzynarodowego Tygodnia Mediacji” od poniedziałku 16 października do piątku 20 października grajewscy policjanci będą pełnić dyżury, podczas których będą zainteresowani będą mogli zasięgnąć niezbędnych informacji.

Policjanci dyżurować będą w godzinach 6:00-22:00 w ramach służb do obsługi zdarzeń kryminalnych tzw. „referenckich”.

Partnerami Ministerstwa Sprawiedliwości w organizacji obchodów Tygodnia Mediacji i Międzynarodowego Dnia Mediacji są m.in.: Komenda Główna Policji, Prokuratura Generalna, Naczelna Rada Adwokacka, Krajowa Izba Radców Prawnych, Centralny Zarząd Służby Więziennej, Rzecznik Praw Obywatelskich, Stowarzyszenie Notariuszy Rzeczypospolitej Polskiej, Krajowa Rada Komornicza, Krajowe Stowarzyszenie Kuratorów Sądowych.

Przez cały najbliższy Tydzień Mediacji m.in. w sądach, prokuraturach, siedzibach organizacji pozarządowych, w jednostkach Policji dyżurować będą mediatorzy, którzy wszystkim zainteresowanym udzielać będą bezpłatnych porad oraz niezbędnych informacji o mediacji.

* wykorzystując zawarte na stronie treści, zdjęcia lub filmy proszę powoływać się na źródło informacji – http://www.grajewo.policja.gov.pl*