BEZPIECZNY PRZEJAZD - Aktualności - KPP Grajewo

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

BEZPIECZNY PRZEJAZD

Data publikacji 21.08.2018

Grajewscy policjanci ruchu drogowego realizują działania wzmożone „BEZPIECZNY PRZEJAZD” ukierunkowane na bezpieczeństwo na strzeżonych i niestrzeżonych przejazdach kolejowych.

W dniu dzisiejszym na terenie powiatu grajewskiego na wyznaczonych przejazdach kolejowych oraz w ich rejonach przeprowadzane są policyjne działania pn. „BEZPIECZNY PRZEJAZD”. Działania te maja na celu ograniczenie liczby zdarzeń drogowych na przejazdach kolejowych. W trakcie działań policjanci będą stosować represję wobec kierujących niestosujących się do przepisów obowiązujących podczas przejeżdżania przez przejazdy kolejowe. Zwracać będą też uwagę, na pieszych niestosujących się do zakazu wchodzenia na torowisko gdy zapory są opuszczone lub opuszczanie ich zostało rozpoczęte. Ponadto funkcjonariusze sprawdzają stan trzeźwości dróżników na przejazdach strzeżonych.

PRZYPOMINAMY, ŻE:

Kierujący pojazdem jest obowiązany:

  • zbliżając się do przejazdu kolejowego oraz przejeżdżając przez przejazd zachować szczególną ostrożność;

  • przed wjechaniem na tory upewnić się, czy nie zbliża się pojazd szynowy oraz przedsięwziąć odpowiednie środki ostrożności, zwłaszcza jeżeli wskutek mgły lub z innych powodów przejrzystość powietrza jest zmniejszona;

  • prowadzić pojazd z taką prędkością, aby mógł go zatrzymać w bezpiecznym miejscu, gdy nadjeżdża pojazd szynowy lub gdy urządzenie zabezpieczające albo dawany sygnał zabrania wjazdu na przejazd;

  • w razie unieruchomienia pojazdu na przejeździe kolejowym niezwłocznie usunąć go z przejazdu, a jeżeli nie jest to możliwe, ostrzec kierującego pojazdem szynowym o niebezpieczeństwie.

Kierującemu pojazdem zabrania się:

  • objeżdżania opuszczonych zapór lub półzapór oraz wjeżdżania na przejazd, jeżeli opuszczanie ich zostało rozpoczęte lub podnoszenie nie zostało zakończone;

  • wjeżdżania na przejazd, jeżeli po drugiej stronie przejazdu nie ma miejsca do kontynuowania jazdy;

  • wyprzedzania pojazdu na przejeździe kolejowym i bezpośrednio przed nim;

  • omijania pojazdu oczekującego na otwarcie ruchu przez przejazd, jeżeli wymagałoby to wjechania na część jezdni przeznaczoną dla przeciwnego kierunku ruchu.