Aby droga do szkoły była bezpieczna.. - Aktualności - KPP Grajewo

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Aby droga do szkoły była bezpieczna..

Data publikacji 30.08.2018

Za kilka dni rozpoczyna się nowy rok szkolny. Zanim zabrzmi pierwszy dzwonek po wakacjach, grajewscy policjanci sprawdzą stan oznakowania w rejonach szkół oraz przejść dla pieszych. Wszystko po to, aby uczniowie bezpiecznie dotarli do swoich szkół.

Grajewscy policjanci, w ramach działań „Bezpieczna droga do szkoły” sprawdzają czy znaki w rejonach przejść dla pieszych i szkół są czytelne i prawidłowo usytuowane. Wszystko po to, aby zapewnić bezpieczeństwo uczniom. Mundurowi skupiają się zarówno na oznakowaniu poziomym jak i pionowym oraz na stanie urządzeń ostrzegawczo – zabezpieczających. Policyjne działania prowadzone są na terenie całego powiatu grajewskiego. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości, policjanci kierują pisma do zarządców dróg z wnioskiem o uzupełnienie oznakowania lub usunięcie usterek.

Już we wrześniu grajewscy policjanci będą prowadzić wzmożone kontrole pojazdów w rejonach szkół. Mundurowi będą zwracać szczególna uwagę na bezpieczeństwo w rejonach przejść dla pieszych, prawidłowy postój, przestrzeganie ograniczeń prędkości, zwłaszcza w pobliżu placówek oświatowych, a także sposób przewożenia pasażerów. Policjanci nie zapomną także o  prawidłowym  zachowaniu zarówno pieszych jak i rowerzystów. Wspólnie zadbajmy o to, aby droga do szkoły była bezpieczna.