O bezpieczeństwie z seniorami - Aktualności - KPP Grajewo

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

O bezpieczeństwie z seniorami

Data publikacji 29.11.2018

Funkcjonariusze grajewskiej Policji wspólnie z przedstawicielami GOPS oraz PCPR w Grajewie kontynuując realizację programu profilaktycznego „poMOC, a nie przeMOC”, spotkali się z seniorami z powiatu grajewskiego. Celem prelekcji było uświadomienie osobom starszym zagrożeń, które mogą je spotkać w codziennym życiu oraz wskazanie sposobów ich unikania.

Wczoraj przedstawiciele grajewskiej komendy Policji, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Grajewie spotkali się z seniorami z terenu powiatu grajewskiego, w ramach realizacji programu profilaktycznego „poMOC, a nie przemoc”. Przedsięwzięcie to ma na celu zwrócenie uwagi na przemoc w rodzinie wobec osób starszych oraz uwrażliwienie jak największej grupy osób na ten problem. Podczas spotkań omówiono zjawisko przemocy w rodzinie oraz procedurę „Niebieskiej Karty”. Wskazano podmioty uprawnione do wdrażania tej procedury. Poinformowano o konsekwencjach prawnych, jakie mogą ponieść osoby stosujące przemoc wobec swoich bliskich, a także gdzie osoby pokrzywdzone mogą szukać pomocy. Pani psycholog z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Grajewie skupiła się na psychologicznych aspektach zjawiska przemocy. Przedstawiciel Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie omówił program korekcyjno-edukacyjny dla osób stosujących przemoc. Korzystając z okazji dzielnicowy przedstawił w jaki sposób łatwo i szybko skontaktować się z najbliższą jednostką Policji oraz promował Krajową Mapę Zagrożeń Bezpieczeństwa. Mundurowi poruszali także tematykę związaną z oszustwami, stosowaniem przez sprawców różnych metod wyłudzenia pieniędzy od osób starszych. Spotkanie miało na celu między innymi przekazanie informacji o możliwych zagrożeniach oraz kreowanie postaw społecznych sprzyjających zapobieganiu oszustwom. Tego typu spotkania będą kontynuowane.