Nie bądźmy obojętni - Aktualności - KPP Grajewo

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Nie bądźmy obojętni

Data publikacji 11.01.2019

Komenda Powiatowa Policji w Grajewie wzorem lat ubiegłych realizuje program „Nie Bądźmy Obojętni”. Program ten, ma na celu pomóc osobom, które z uwagi na trudną sytuację materialną lub inne uwarunkowania w okresie zimowym mogą znaleźć się w warunkach zagrażających ich życiu i zdrowiu.

Doświadczenia lat ubiegłych wskazują, że okres jesienno - zimowy i zimowy to czas, stwarzający największe zagrożenie dla życia i zdrowia osób bezdomnych. Ze statystyk wynika, że najwięcej zgonów samotnych i bezdomnych odnotowuje się z powodu nadmiernego wychłodzenia organizmu właśnie wtedy. W związku z tym, grajewscy policjanci podczas pełnienia służby, patrolują miejsca gromadzenia się bezdomnych. Mundurowi sprawdzają zwłaszcza opuszczone budynki, dworce i przystanki komunikacyjne. Informują osoby potrzebujące o miejscach, w których mogą uzyskać doraźną pomoc. Policjanci, dysponują wykazem placówek świadczących pomoc osobom potrzebującym, a także przekazują informacje władzom samorządowym. Funkcjonariusze bacznie obserwują osoby nietrzeźwe lub znajdujące się pod wpływem innych, podobnie działających środków, przebywające na wolnym powietrzu.