"poMOC, a nie przeMOC" - spotkanie policjantów z pielęgniarkami - Aktualności - KPP Grajewo

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

"poMOC, a nie przeMOC" - spotkanie policjantów z pielęgniarkami

Funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji w Grajewie przeprowadzili szkolenie dla pielęgniarek w ramach programu profilaktycznego „poMOC, a nie przeMOC”. Celem działania jest zapobieganie przemocy stosowanej wobec osób starszych, schorowanych i niepełnosprawnych poprzez podniesienie świadomości służb medycznych w zakresie występowania tego problemu.

Grajewscy policjanci, przeprowadzili wczoraj szkolenie, którego adresatami były pielęgniarki z placówek medycznych z powiatu. Spotkanie odbyło się w ramach podlaskiego programu profilaktycznego „poMOC, a nie przeMOC”, którego głównym założeniem jest przeciwdziałanie przemocy domowej stosowanej wobec osób starszych, schorowanych i niepełnosprawnych. To właśnie ta grupa społeczna może być zagrożona przemocą ze strony osób wspólnie zamieszkujących. Wysoka świadomość specjalistów pracujących w środowiskach osób starszych co do problemu, może skutecznie przeciwdziałać temu zjawisku.

Spotkania z udziałem grajewskich funkcjonariuszy, poświęcone zaś przemocy domowej, będą kontynuowane.

Policjanci apelują o to, aby osoby posiadające wiedzę o przypadkach przemocy wobec osób starszych, reagowały i powiadamiały odpowiednie instytucje.