Ogólnopolskie działania „Kaskadowy pomiar prędkości”. - Aktualności - KPP Grajewo

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Ogólnopolskie działania „Kaskadowy pomiar prędkości”.

Data publikacji 10.07.2019

Policjanci z grajewskiej drogówki włączyli się w ogólnopolskie działania „Kaskadowy pomiar prędkości”. Główne cele działań to uświadamianie kierującym pojazdami, że nadmierna prędkość jest podstawową przyczyną wypadków drogowych, która prowadzi do tragicznych w skutkach zdarzeń, a także wyegzekwowanie od kierujących przestrzegania obowiązujących ograniczeń prędkości.

Kaskadowy pomiar prędkości polega na tym, że kontrole prowadzone są na tej samej drodze, w tym samym czasie, ale w różnych miejscach przez patrole ustawione kolejno po sobie na określonym, często krótkim, odcinku drogi. Ich celem jest egzekwowanie od kierujących przestrzegania ograniczeń prędkości na drogach krajowych, stanowiących główne ciągi komunikacyjne kraju.

Podczas jednodniowej akcji grajewscy policjanci skontrolowali 40 pojazdów, Łącznie, ujawnili 40 wykroczeń w tym 16 związanych z przekroczeniem dopuszczalnej prędkości.

Pamiętajmy! Bezpieczna prędkość to taka, która zapewnia kierującemu całkowite panowanie nad pojazdem oraz dostosowana do natężenia ruchu, obowiązujących limitów prędkości, warunków atmosferycznych, stanu nawierzchni i własnych umiejętności.