Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Krajowa Mapa Zagrożen Bezpieczeństwa - jakie problemy rozwiązaliśmy w 2019 roku

Data publikacji 09.01.2020

Co grajewianie zgłaszają przy pomocy Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa? Jakie zagrożenia są najczęściej zaznaczane przez Internautów? Odpowiedzi na te i inne pytania uzyskali grajewscy policjanci, podsumowując 2019 rok.

Poczucie bezpieczeństwa jest jedną z podstawowych potrzeb każdego człowieka i decyduje o funkcjonowaniu wszystkich społeczności. Uwzględniając właśnie oczekiwania społeczne, stworzono Krajową Mapę Zagrożeń Bezpieczeństwa. Na terenie powiatu grajewskiego KMZB funkcjonuje od 1 lipca 2016 r. Od tego czasu na terenie powiatu grajewskiego wprowadzonych zostało blisko 2920 zgłoszeń.

Grajewscy policjanci codziennie weryfikują zgłoszenia od mieszkańców, które wpływają do Policji za pośrednictwem Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa. W 2019 roku policjanci odnotowali 920 zagrożeń naniesionych na Krajową Mapę Zagrożeń Bezpieczeństwa. Jeśli występowanie zagrożenia zostaną potwierdzone, a było tak w 628 przypadkach, wówczas funkcjonariusze podejmowali działania w celu ich eliminacji. Wiele już się udało zrobić. Poniżej konkretne sprawy, którymi zajęli się grajewscy dzielnicowi oraz policjanci grajewskiej „drogówki: 

  • Eliminowanie zagrożeń związanych ze zgłoszeniami w kategorii „przekraczanie dozwolonej prędkości” w Grajewie n ul. Piłsudskiego, Kopernika, Wojska Polskiego, a także w miejscowości Guty, Popowo. Policjanci zwiększyli w tych miejscach ilość patroli. Byli to zarówno funkcjonariusze w radiowozach oznakowanych, jak i nieoznakowanych – wyposażonych w wideorejestratory. Intensyfikacja działań w tych miejscach przyniosła oczekiwany efekt, czyli znaczne ograniczenie przypadków przekraczania w tych miejscach dozwolonej prędkości.
  • Wyeliminowanie zagrożenia dotyczącego bezdomności w budynku przy ul. Ełckiej poprzez nawiązanie kontaktu z właścicielami obiektu i właściwe zabezpieczenie budynku oraz poinformowanie służb pomocowych. .
  • Spożywanie alkoholu w rejonie jednego ze sklepów na terenie gminy Szczuczyn – dzielnicowy notorycznie egzekwował przestrzeganie przepisów przez klientów sklepu, którzy codziennie spożywali alkohol w miejscu niedozwolonym. Dzielnicowy sporządził także program priorytetowy, który był realizowany przez wszystkich policjantów Komendy Powiatowej Policji w Grajewie. Program był ukierunkowany na wyeliminowanie zagrożenia, co zostało zrealizowane.
  • Żebractwo zostało zaznaczone na terenie powiatu 16 razy. Grajewscy dzielnicowi potwierdzili 10 wskazań, z czego wyeliminowali 5 przypadków tego procederu. Każda napotkana osoba żebrząca została dodatkowo poinformowana w jaki sposób i gdzie można uzyskać właściwą pomoc.

Spośród 27 kategorii zgłoszeń, które można nanosić na Krajową Mapę Zagrożeń Bezpieczeństwa, 8 dotyczy ruchu drogowego, reszta to zgłoszenia porządkowe i kryminalne. Najwięcej zgłoszeń zaznaczonych na KMZB dotyczyło przekroczeń prędkości i było ich aż 327. 275 z nich zostało potwierdzonych, a wyeliminowanych 67. Bardzo często Internauci zaznaczali też „spożywanie alkoholu w miejscach objętych zakazem” i było ich 270 z czego 114 wyeliminowano. 129 razy zaznaczono nieprawidłowe parkowanie, z czego 126 przypadków zostało wyeliminowanych. Mieszkańcy wskazali też 13 miejsc w których przebywają bezdomni i 16 miejsc, gdzie zauważyli osoby żebrzące. Większa część z tych zgłoszeń została wyeliminowana.

Powyższe działania to tylko skromna część codziennych czynności, które wykonują lokalni koordynatorzy Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa, a także setki policjantów, sprawdzających zaznaczone przez mieszkańców miejsca. Żeby policjantom pomóc w dokładnej diagnozie problemu, a następnie w jego rozwiązaniu, prosimy o dodawanie krótkiego opisu. Napiszmy, na czym dokładnie polega zagrożenie, które zaznaczamy na mapie. Platforma umożliwia także dodanie zdjęcia lub filmu. Dodajmy, że zgłoszenia są anonimowe, a oznaczenie zagrożenia jest bardzo proste. Intuicyjny interfejs Mapy nie jest skomplikowany i stronę internetową można otworzyć na komputerze, telefonie lub tablecie. Wystarczy jedynie wybrać punkt na mapie, w którym występuje zagrożenie, a następnie wybrać jego kategorię. Zgłoszenie trafi do odpowiedniej jednostki Policji, a funkcjonariusze je zweryfikują. Jeśli policjanci potwierdzą, że problem występuje – wdrożą działania zmierzające do jego rozwiązania, tak jak w powyższych przypadkach.

Wejście do Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa