STOP CYBERPRZEMOCY - Aktualności - KPP Grajewo

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

STOP CYBERPRZEMOCY

Data publikacji 18.02.2020

Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży stanowi priorytet działań szeregu podmiotów, w tym również Policji. W związku z tym przedstawiciele grajewskiej Policji cyklicznie angażują się w różnego rodzaju akcje, mające na celu przestrzeganie młodych ludzi przed zagrożeniami występującymi w życiu codziennym. Jednym z takich zagadnień jest bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni oraz aspekty prawne zachowań przestępczych związanych z korzystaniem z Internetu.

Wczoraj przedstawiciele grajewskiej komendy spotkali się z uczniami Szkoły Podstawowej w Rajgrodzie, aby porozmawiać z młodymi ludźmi na temat bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni. Spotkanie miało na celu przybliżenie młodym ludziom tematyki bezpieczeństwa w sieci. Prelegenci omówili zagrożenia płynące z niewłaściwego korzystania z portali społecznościowych, czatów i wszelkiego rodzaju komunikatorów. Szczególną uwagę poświęcili przestępczości internetowej mającej charakter cyberprzemocy. Uczniowie dowiedzieli się jak sobie radzić, gdy jest się ofiarą internetowego nękania oraz do kogo zgłaszać się z prośbą o pomoc. Okazało się, iż z problemem cyberprzemocy zetknęła się większość uczniów. Spotkanie było także doskonałą okazją do przypomnienia zasad odpowiedzialności nieletnich za zachowania naruszające przepisy prawa.