Apel do rodziców - Archiwum - KPP Grajewo

Apel do rodziców

Data publikacji 18.06.2010

Drodzy Rodzice i Opiekunowie !!!

Dzieci podczas wypoczynku letniego narażone są na liczne

niebezpieczeństwa. Mając na uwadze ich dobro  przedstawiamy Państwu kilka

rad, które pomogą je ochronić:

 • Rozmawiajcie z dzieckiem na temat zagrożeń, które mogą je spotkać podczas wakacji, np. zaczepki nieznajomych, obietnica pokazania czegoś szczególnie atrakcyjnego       w odległym od domu miejscu, propozycja przejażdżki samochodem, branie od obcych prezentów, itp.
 • Zorientujcie się, z kim dziecko przebywa podczas zabawy poza domem – wypytujcie o koleżanki, kolegów (gdzie mieszkają, co robią i czy mają w domu telefon)
 • Uczulcie swoje dzieci, aby podczas Waszej nieobecności w domu nie otwierały nikomu drzwi. Uprzedzajcie o niebezpieczeństwach jakie mogą je spotkać gdy postąpią inaczej
 • Zwracajcie uwagę na sposób bezpiecznego przechowywania kluczy od domu, którymi dysponuje dziecko- najlepiej gdy są przechowywanie w szczelnie zamkniętej kieszeni nie na szyi bądź pod wycieraczką
 • Zapewnijcie dziecku bezpieczną zabawę:
 • w domu- zadbajcie o odpowiednie zabezpieczenie instalacji gazowej  i elektrycznej oraz urządzeń, które są do nich podłączone
 • poza domem- wskażcie dzieciom bezpieczne miejsca zabaw. Nauczcie je ostrożności podczas obecności w pobliżu wody, placu budowy, ruchliwych ulic i podobnych niebezpiecznych miejsc, a także jak bezpiecznie poruszać się po drodze pieszo czy rowerem
 • Obok telefonu zawsze pozostawiajcie informację z odnotowanymi numerami telefonów do rodziców lub bliskich członków rodziny (np. dziadków). Warto również wskazać numery do: Policji, Pogotowia Ratunkowego i Gazowego, Straży Pożarnej;    a także jak należy przeprowadzić rozmowę telefoniczną w sytuacji zawiadomienia      o niebezpieczeństwie ( przedstawienie się, udzielenie informacji o adresie i rodzaju niebezpieczeństwa)
 • Okres wakacyjny sprzyja kontaktom seksualnym młodzieży. Przeprowadzajcie rozmowy na temat konsekwencji nieprzemyślanych zachowań, takich jak np. przebywanie w nieodpowiednim towarzystwie, powroty późną porą, wyzywające zachowanie lub ubranie
 • Wakacje sprzyjają również eksperymentowaniu z używkami. Uświadamiajcie i ostrzegajcie dziecko przed niebezpieczeństwem, jakie niosą za sobą narkotyki, papierosy i alkohol
 • Nauczcie dziecko podstawowych zasad bezpieczeństwa w Internecie. Rozmawiajcie   z nim o ryzyku umawiania się na spotkania z osobami poznanymi w Sieci. Odkrywajcie Internet razem z nim
 • Przestrzegajcie dziecko przed kontaktami z dzikim zwierzętami i bezpańskimi psami. Uczcie je, że nie wolno podchodzić do zwierzęcia, które przed nim nie ucieka, głaskać  lub drażnić w jakikolwiek sposób. W razie kontaktu z psem należy zachować spokój, nie uciekać, nie krzyczeć, nie patrzeć mu w oczy, nie wykonywać szybkich ruchów


Jeżeli Wasze dziecko wyjeżdża na zorganizowany wypoczynek:   

                                                                                        

 • Dokładnie sprawdźcie, komu powierzacie Państwo opiekę nad dzieckiem, jakie przygotowanie i doświadczenie zawodowe posiada ta osoba, a także uzyskajcie  nr telefonu do kontaktu z nią
 • Dowiedzcie się jaki jest dokładny adres przebywania dziecka i jakie są warunki socjalne
 • Precyzyjnie ustalcie środki przewozowe. W razie jakichkolwiek wątpliwości, co do stanu technicznego np. autobusu należy natychmiast powiadomić Inspekcję Transportu Drogowego lub najbliższą jednostkę Policji
 • Wyposażcie dziecko w kartkę z dokładnym adresem domowym i numerami telefonu do domu i do pracy rodziców oraz wykaz zabranych przedmiotów. Bardziej wartościowe rzeczy oznaczcie (np. poprzez podpisanie). Przekażcie dziecku drobną kwotę pieniędzy

Podczas wakacji dużo dzieci korzysta z różnych kąpielisk. Większość utonięć lub innych tragedii związanych z nieodpowiednim zachowaniem nad wodą, jest rezultatem lekkomyślności  zarówno kąpiących się jak i ich opiekunów. Dlatego przekaż swojemu dziecku następujące informacje:

 • Aby kąpało się tylko w miejscach odpowiednio oznaczonych i pod opieka dorosłych
 • Stosowało się zawsze do poleceń ratownika- nie wchodziło do wody wbrew jego zakazom, gdy wywieszona jest czerwona flaga, po obfitym posiłku czy też  dłuższym opalaniu się
 • Przed wejściem do wody ochłodziło całe ciało wodą
 • Podczas kąpieli nie krzyczało i nie wzywało pomocy, jeśli faktycznie nie jest mu potrzebna
 • Przy użytkowaniu sprzętu wodnego (kajak, rower wodny, skuter, itp.) bezwzględnie zakładało kapok
 • Pływając na materacu nie odpływało zbyt daleko
 • Gdy wchodzi do wody nie prosiło o popilnowanie rzeczy przygodnie poznanych osób- ta sytuacja może skończyć się ich utratą
 • Jeżeli dzieci są w wodzie miejcie nad nimi ciągły nadzór, nawet jeżeli potrafią pływać
 • Bezpieczeństwo w czasie prac polowych:
 • Uczulajcie i pilnujcie najmłodszych, aby nie wchodzili na teren prac polowych
 • Jeżeli starsze dzieci pomagają w pracach dorosłym, upewnijcie się, że wszystkie maszyny rolnicze są sprawne technicznie, a ich użycie nie spowoduje tragedii
 • Nie przewoźcie dzieci na maszynach rolniczych nawet na podwórku oraz nie pozwalajcie dzieciom na samodzielną ich obsługę.

Ciekawość i fantazja dzieci nie znają granic, dlatego trzeba przewidzieć wszystkie potencjalne zagrożenia w domu oraz w innych miejscach i im przeciwdziałać.

 • Dlatego nauczcie swoje dziecko, by:W trakcie zabawy unikało zbliżania się do urządzeń i budynków, na których umieszczone są napisy :,,Nie dotykać! Urządzenie elektryczne!”
 • Nie wkładało do gniazdek żadnych przedmiotów
 • Unikało zabaw w pobliżu linii energetycznych, nie wspinało się na słupy ani drzewa rosnące w ich pobliżu
 • Jeżeli zauważy uszkodzone, zerwane, luźno zwisające przewody elektryczne nie zbliżało się do nich! Czasem nawet przebywanie w ich pobliżu grozi porażeniem prądem
 • Jeżeli zauważy otwarte drzwi do transformatora albo innego budynku, na którym są napisy i tablice ostrzegawcze, powinno powiedzieć komuś dorosłemu
 • Nie naśladowało kolegów, którzy przebywając w pobliżu urządzeń i budynków elektroenergetycznych zachowują się nierozsądni