Posterunek Policji w Szczuczynie - KPP Grajewo

Posterunek Policji w Szczuczynie

Posterunek Policji w Szczuczynie

Posterunek Policji w Szczuczynie, ul. Pl. 1000-lecia 13

tel. (86) 474 10 15

REJON NR 5

mł. asp. Jacek Smaługa - TEL. 885 997 276

e-mail: dzielnicowy.szczuczyn2@bk.policja.gov.pl

Obsługuje rejon służbowy nr 5, który obejmuje miasto i gminę Szczuczyn tj. miejscowości:

Szczuczyn, Koniecki Rostroszewo, Koniecki Małe, Sokoły, Obrytki, Brzeźno, Jambrzyki, Bęćkowo, Kurki, Niedźwieckie, Niedźwiadna, Lipnik, Załuski, Mazewo, Skaje, Świdry Awissa, Czarnowo, Czarnówek, Zacieczki, Dołęgi, Bzury, Wólka, Chojnowo, Milewo, Niećkowo, Rakowo, Gutki, Stare Guty, Danowo, Tarachy.

DZIAŁANIA PRIORYTETOWE

Zgodnie z opracowanym planem działania priorytetowego "Plac 1000-lecia" dzielnicowy jako priorytet realizuje likwidację zagrożeń zlokalizowanych rejonie Placu 1000-lecia w Szczuczynie,  polegających na:

- zaśmiecaniu miejsc publicznych,

- zakłócaniu porządku publicznego,

- spożywaniu alkoholu,

- niszczenie mienia ;

Źródło informacji zagrożenia:

- zgłoszenia naniesione na Krajowej  Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa, mieszkańcy miejscowości Szczuczyn, rozpoznanie własne  prowadzone przez dzielnicowego.

Okres obowiązywania planu:

- od 01.07.2019 roku do 31.12.2019 roku

Zaplanowane działania :

- wzmożone kontrole miejsca zagrożonego, spotkania z  mieszkańcami Szczuczyna, działania z dzielnicowym z sąsiedniego rejonu, współpraca z funkcjonariuszami WP oraz WK w ramach podejmowanych działań;

Podmioty i instytucje poza policyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działania:

- Miejska Komisja ds Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Szczuczynie – działania kontrolno - prewencyjne  w zakresie własnych kompetencji;

Podejmowane przez dzielnicowego działania wskazane w wymienionym "Planie" będą miały na celu znaczne ograniczenie lub całkowite wyeliminowanie zdiagnozowanych zagrożeń.


 

 

REJON NR 6

st. sierż. Krzysztof Trzonkowski TEL. 885 997 277

e-mail: dzielnicowy.szczuczyn3@bk.policja.gov.pl

Obsługuje rejon służbowy nr 6, który obejmuje:

Miejscowości: Wąsosz, Bagienice, Bukowo Duże, Jaki, Kędziorowo, Kudłaczewo, Komosewo, Kol. Gródź, Ławsk, Łempice, Modzele, Niebrzydy, Nieciki, Sulewo- Kownaty, Sulewo- Prusy, Szymany, Zalesie, Żebry.

 

 

 

 

DZIAŁANIA PRIORYTETOWE

Zgodnie z opracowanym planem działania priorytetowego "Bezpieczny Park Rzędziana" dzielnicowy jako priorytet realizuje likwidację zagrożeń zlokalizowanych w rejonie parku i przystanków PKS przy ul. Plac Rządziana w Wąsoszu, polegających na:

  • zakłócaniu porządku publicznego,
  • zaśmiecaniu miejsca publicznego,
  • spożywaniu alkoholu w miejscu objętym zakazem.

Źródło informacji zagrożenia:

- zgłoszenia naniesione na Krajowej  Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa, mieszkańcy miejscowości Wąsosz, rozpoznanie własne  prowadzone przez dzielnicowego.

Okres obowiązywania planu:

- od 01. 07. 2019 roku do 31. 12. 2019 roku

Zaplanowane działania :

- wzmożone kontrole miejsca zagrożonego, legitymowanie osób przebywających we wskazanym rejonie, nawiązanie współpracy z samorządem lokalnym, działania z dzielnicowym z sąsiedniego rejonu, współpraca z funkcjonariuszami WP, oraz WK KPP Grajewo w ramach podejmowanych działań.

Podmioty i instytucje poza policyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działania:

- Urząd Gminy w Wąsoszu – działania profilaktyczne  w zakresie własnych kompetencji;;

Podejmowane przez dzielnicowego działania wskazane w wymienionym "Planie" będą miały na celu znaczne ograniczenie lub całkowite wyeliminowanie zdiagnozowanych zagrożeń.


 

REJON NR 7

asp. szt. Marek Gładkowski, TEL. 885 997 279

e-mail: dzielnicowy.szczuczyn1@bk.policja.gov.pl

Obsługuje rejon służbowy nr 7, który obejmuje miejscowości:

Radziłów, Barwiki, Borawskie Awissa, Brodowo, Brychy, Czachy, Czerwonki, Dębówka, Dusze, Glinki, Janowo, Karwowo, Kieljany, Klimaszewnica, Konopki, Konopki- Awissa, Kownatki, Kramarzewo, Łoje-Awissa, Mikuty, Mścichy, Okrasin, Ostrowik, Racibory, Rydzewo- Pieniążek, Rydzewo Szlacheckie, Słucz, Sośnia, Szlasy, Święcienin, Wiązownica, Wypychy, Zakrzewo.

DZIAŁANIA PRIORYTETOWE

Zgodnie z opracowanym planem działania priorytetowego "Bezpieczny sklep Eliza Radziłów 2019" dzielnicowy jako priorytet realizuje likwidację zagrożeń zlokalizowanych w rejonie  sklepu „Eliza”  przy ul. Pięknej w Radziłowie

  • spożywaniu alkoholu, 

Źródło informacji zagrożenia:

- zgłoszenia naniesione na Krajowej  Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa, mieszkańcy miejscowości Radziłów, rozpoznanie własne  prowadzone przez dzielnicowego.

Okres obowiązywania planu:

- od 01. 07. 2019 roku do 31. 12. 2019 roku

Zaplanowane działania :

- wzmożone kontrole miejsca zagrożonego, spotkania z mieszkańcami Radziłowa i gm. Radziłów, nawiązanie współpracy z samorządem lokalnym, działania z dzielnicowym z sąsiedniego rejonu, współpraca z funkcjonariuszami WP oraz WK KPP Grajewo w ramach podejmowanych działań.

Podmioty i instytucje poza policyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działania:

- Urząd Gminy Radziłów – działania profilaktyczne  w zakresie własnych kompetencji;

Podejmowane przez dzielnicowego działania wskazane w wymienionym "Planie" będą miały na celu znaczne ograniczenie lub całkowite wyeliminowanie zdiagnozowanych zagrożeń.