Kierownictwo - KPP Grajewo

Kierownictwo

Kierownictwo

 

Komendant Powiatowy Policji w Grajewie

mł. insp. ARKADIUSZ BOBOWICZ

 

p.o. I Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji w Grajewie

nadkom. adam brodowski

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

Praca w Policji