Struktura KPP - KPP Grajewo

Struktura KPP

Struktura KPP


Struktura Komendy Powiatowej Policji w Grajewie


1.   Kierownictwo KPP Grajewo:

       - Komendant Powiatowy Policji w Grajewie

       - I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Grajewie

2.   Wydział Kryminalny:

        - Zespół Operacyjno-Rozpoznawczy

       - Zespół Dochodzeniowo-Śledczy

       - Zespół ds. Poszukiwań i Identyfikacji Osób

       - Zespół Techniki Kryminalistycznej

        - Zespół do walki z Przestępczością Gospodarczą

       - Zespół do walki z Przestępczością Narkotykową

3.   Wydział Prewencji:

       - Ogniwo Patrolowo-Interwencyjne

       - Zespół ds. Prewencji Kryminalnej, Patologii i Nieletnich

       - Zespół Dyżurnych

       - Zespół Dzielnicowych

       - Zespół Przewodników Psów Służbowych

4.   Wydział Ruchu Drogowego.

5.   Zespół ds. Ochrony Informacji Niejawnych, Łączności i Informatyki.

6.   Zespół Prezydialny Kadr i Szkolenia.

7.   Zespół Administracyjno-Gospodarczy.

8.   Jednoosobowe stanowisko do spraw prasowo- informacyjnych.

9.   Zespół ds. Wykroczeń.

10. Posterunek Policji w Rajgrodzie.

11. Posterunek Policji w Szczuczynie.

Praca w Policji