Nowy Komendant Powiatowy Policji w Grajewie - Z życia jednostki - KPP Grajewo

Z życia jednostki

Nowy Komendant Powiatowy Policji w Grajewie

Data publikacji 22.10.2014

Wczoraj w Komendzie Powiatowej Policji w Grajewie odbyła się uroczystość przekazania jednostki, w związku z przejściem dotychczasowego komendanta, insp. Marka Przybyszewskiego do Komendy Powiatowej Policji w Wysokiem Mazowieckiem.Podlaski Komendant Wojewódzki Policji w Białymstoku nadinspektor Sławomir Mierzwa z dniem 21 października 2014r. powierzył obowiązki Komendanta grajewskiej jednostki dotychczasowemu komendantowi Komendy Powiatowej Policji w Augustowie, mł. insp. Krzysztofowi Budzińskiemu

Wczoraj w sali konferencyjnej Komendy Powiatowej Policji w Grajewie odbyła się uroczysta zbiórka z okazji objęcia stanowiska Komendanta Powiatowego Policji przez młodszego inspektora Krzysztofa Budzińskiego, dotychczasowego Komendanta Powiatowego Policji w Augustowie. Nowy komendant karierę resortową rozpoczął w 1990 roku. Pierwsze policyjne kroki stawiał w Wydziale Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Augustowie, później piastował stanowisko Komendanta Komisariatu w Bargłowie Kościelnym. W 1999 został powołany nastanowisko zastępcy komendanta Powiatowego Policji w augustowskiej komendzie. Następnie zarządzał Komendą Miejską Policji w Suwałkach skąd ponownie wrócił do Augustowai sprawował urząd Komendanta do dnia 20 października 2014 r. Nowy komendant jest żonaty, ma trzech dorosłych synów.

Uroczystość objęcia stanowiska komendanta powiatowego Policji w Grajewie odbyła się z udziałem Podlaskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji nadinspektora Sławomira Mierzwy, przedstawicieli władz samorządowych, zaprzyjaźnionych służb i straży, urzędów i instytucji współpracujących z Policją. Nie zabrakło także policjantów, pracowników cywilnych oraz przyjaciół Policji. Uroczystość była jednocześnie oficjalnym pożegnaniem odchodzącego po ponad trzech latach służby w Komendzie Powiatowej Policji w Grajewie inspektora Marka Przybyszewskiego. Dotychczasowy komendant przyjął podziękowania od Podlaskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji w Białymstoku nadinsp. Sławomira Mierzwy, od policjantów i współpracowników oraz od zaproszonych gości. Nowemu komendantowi młodszemu inspektorowi Krzysztofowi Budzińskiemu życzymy satysfakcji z wykonywania obowiązków służbowych, sukcesów w działaniach na rzecz poprawy bezpieczeństwa powiatu grajewskiego oraz wszelkiej pomyślności w życiu osobistym.