Święto Policji 2013 - Z życia jednostki - KPP Grajewo

Z życia jednostki

Święto Policji 2013

Data publikacji 16.07.2013

W dniu 12 lipca 2013 r. w Komendzie Powiatowej Policji w Grajewie 36 policjantów otrzymało awanse na wyższe stopnie służbowe.

W piątek, 12 lipca 2013 r. w Komendzie Powiatowej Policji w Grajewie odbyła się uroczystość z okazji 94 rocznicy powstania polskiej Policji. Przybyli na nią przedstawiciele władz samorządowych, duchowieństwa, służb mundurowych, urzędów i instytucji współpracujących z Policją. Nie zabrakło również emerytów policyjnych, pracowników cywilnych i przyjaciół Policji.

Nominacje na wyższe stopnie służbowe otrzymało 36 policjantów, w tym 1 oficer, 23 aspirantów, 9 podoficerów i 3 szeregowych.

„Awanse i odznaczenia są uhonorowaniem sukcesów a zarazem podziękowaniem policjantom oraz pracownikom Policji za ich codzienną sumienną pracę” – powiedział insp. Marek Przybyszewski Komendant Powiatowy Policji w Grajewie. „Życzę Wam, aby służba w Policji była nieustannym wyzwaniem, szlachetną przygodą naznaczoną poświęceniem i oddaniem drugiemu człowiekowi. Najlepsze życzenia kieruję do rodzin i bliskich policjantów oraz pracowników policji. To oni dzielą z nami sukcesy i radości, są oparciem w trudnych chwilach – dodał.

Na zakończenie uroczystości przedstawiciele zaproszonych gości przekazali na ręce Komendanta gratulacje i podziękowania dla wszystkich policjantów za służbę i pomoc niesioną mieszkańcom powiatu grajewskiego.