Projekt zmian w emeryturach mundurowych - Aktualności - KPP Grajewo

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Projekt zmian w emeryturach mundurowych

Data publikacji 26.01.2009

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji przedstawił koncepcję nowych założeń projektu ustawy o emeryturach i rentach dla funkcjonariuszy służb mundurowych. Projekt ten zakłada, że reforma systemu emerytalnego wejdzie w życie 1 stycznia 2010 roku.

Nowy system emerytalny obejmie, od 1 stycznia 2010 r., obligatoryjnie funkcjonariuszy, którzy zaczną po raz pierwszy pełnić służbę w Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Granicznej, Biurze Ochrony Rządu, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Centralnym Biurze Antykorupcyjnym, Służbie Kontrwywiadu Wojskowego, Służbie Wywiadu Wojskowego i Służbie Więziennej.

W stosunku do funkcjonariuszy wyżej wymienionych służb, pozostających w służbie 1 stycznia 2010 r., którzy według stanu na ten dzień będą posiadać co najmniej 15 lat stażu w służbie, zachowane zostaną w całości obecnie obowiązujące przepisy ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy.

Ponadto funkcjonariusze wyżej wymienionych służb, pozostający w służbie 1 stycznia 2010 r., którzy według stanu na ten dzień będą posiadać mniej niż 15 lat stażu w służbie (z uwzględnieniem okresów służby wojskowej zaliczanej do wysługi emerytalnej), w okresie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie nowych przepisów emerytalnych, będą mogli przystąpić do nowego systemu emerytalnego. Niedokonanie wyboru w ustawowo ustalonym okresie będzie oznaczało pozostanie w dotychczasowym systemie emerytalnym (tj. nabywanie prawa do emerytury już po 15 latach służby), z uwzględnieniem, dla tej grupy, dwóch zmian:

- podstawą wymiaru świadczenia będzie średnie uposażenie z ostatnich 3 lat służby,
- emerytura nie będzie zwiększana z tytułu orzeczenia inwalidztwa (w związku ze służbą).źródło i więcej - http://www.isp.policja.pl/
* wykorzystując treści zawarte na stronie, proszę powoływać się na źródło informacji