Uwaga dzikie zwierzęta !!! - Aktualności - KPP Grajewo

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Uwaga dzikie zwierzęta !!!

Data publikacji 03.04.2009

Począwszy od 2007 roku z inicjatywy Biebrzańskiego Parku Narodowego przy wielkim zaangażowaniu Pana Artura Wiatr prowadzimy wspólne działania profilaktyczno – edukacyjnych pod ogólnie nazwą znaną już „JEDZ ŁOŚTROŹNIE”. W 2009 roku odbyły się już 2 akcje w czasie których strażnicy leśni oraz policjanci przekazywali kierującym ogromną wiedzę na temat zachowania na drodze, poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym, unikania spotkania na drodze z dziką zwierzyną.

Nie wszyscy jednak poważnie i ze zrozumieniem przyjęli przekazywane treści i właściwie potraktowali prawdopodobne zagrożenie, jakie niesie za sobą zwierze nagle pojawiające się na drodze. Przykładem tego są dwa ostatnie zdarzenia z 29 marca, gdzie o godz. 20:25 w pobliżu wsi Białogrądy samochód osobowy marki Toyota potrącił Łosia, który nagle wybiegł z lasu na pas ruchu oraz z 30 marca, gdzie o godz. 6:10 w pobliżu wsi Ciemnoszyje samochód osobowy marki potrącił sarnę, która również wbiegła na pas ruchu.

Nie widząc jak dotąd konkretnych rozwiązań w tej kwestii informujemy, że będziemy uczestniczyć w działaniach „Jedź Łośtrożnie” i dołożymy wszelkich starań, aby zmniejszyć ilość zdarzeń drogowych z udziałem dzikiej zwierzyny.

Mając na uwadze bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego jak również troskę o dobro zwierząt ponownie apelujemy o:

-  czujność szczególnie rano i wieczorem w godzinach podwyższonej aktywności zwierząt,
-  zwracanie uwagi na znaki drogowe ostrzegające przed dzikimi zwierzętami,
-  wolną i ostrożną jazdę zwłaszcza na terenach leśnych, w warunkach utrudnionej widoczności,
-  zwolnienie w momencie zauważenia przechodzącego zwierzęcia, zazwyczaj przechodzą one drogę grupowo.

* wykorzystując treści zawarte na stronie, proszę powoływać się na źródło informacji