„Nasze bezpieczeństwo” po raz XIII - Aktualności - KPP Grajewo

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

„Nasze bezpieczeństwo” po raz XIII

Data publikacji 13.05.2009

Dzisiaj już po raz XIII piątoklasiści ze Szkół Podstawowych walczyli w finale powiatowym konkursu „Nasze bezpieczeństwo”. Zwycięską drużyną, która wykazała się  największą wiedzą teoretyczną i sprawnością fizyczną  zostali uczniowie reprezentujący  Szkołę podstawową nr 2 w Grajewie.

XIII edycja konkursu „Nasze bezpieczeństwo” im. Brajana Chlebowskiego odbyła się dziś o godz. 9:00 na hali MOSIR przy ul. Strażackiej w Grajewie. Głównym celem konkursu jest przygotowanie dzieci do bezpiecznego i rozważnego wypoczynku podczas wakacji, ukształtowanie nawyków unikania zagrożenia. Dziewięć trzyosobowych drużyn rozwiązywało test obejmujący wiedzę z zakresu prewencji kryminalnej, bezpieczeństwa w ruchu drogowym, bezpieczeństwa na obszarach wodnych, pierwszej pomocy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska naturalnego. Zgodnie z regulaminem konkursu każda drużyna przywiozła ze sobą transparent z hasłem promującym zasady zdrowej rywalizacji sportowej.


Organizatorem była Komenda Powiatowa Policji w Grajewie
 


Współorganizatorzy :

-  Nadleśnictwo Rajgród

-  Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie

-  Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Grajewie

-  Ratownik Medyczny

 

Sponsorzy nagród:

Starostwo Powiatowe w Grajewie

-  Urząd Miasta Grajewa, Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów  Alkoholowych

-  Stowarzyszenie „Bezpieczne Grajewo”

-  Urząd Miejski w Rajgrodzie

-  Urząd Miejski w Szczuczynie

-  Urząd Gminy w Wąsoszu

-  Urząd Gminy w Radziłowie

 

W zawodach zwyciężyli uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Grajewie. Oni będą reprezentować powiat grajewski na finale konkursu w Białymstoku.


Pozostałe drużyny zajęły następujące miejsca:


II miejsce - SP w Szczuczynie

III miejsce – SP nr 4 w Grajewie

IV miejsce – SP nr 1 w Grajewie

V miejsce SP w Kramarzenie

VI miejsce – SP w Rajgrodzie

VII miejsce egzekwio – SP w Wąsoszu oraz SP w Bełdzie

VIII miejsce – SP w Bzurach


Nagrodę otrzymała również drużyna kibiców ze Szkoły Podstawowej w Szczuczynie, która najciekawiej dopingowała swoją drużynę podczas konkursowych zmagań.

Zwycięska drużyna ze Szkoły Podstawowej nr 2 z Grajewa weźmie udział w finale wojewódzkim, który odbędzie się w Białymstoku 16 czerwca 2009 r.