Policja Apeluje ! - Aktualności - KPP Grajewo

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Policja Apeluje !

Data publikacji 09.10.2009

 

 

 

 POLICJA APELUJE !  

DZIAŁKOWCU UWAŻAJ NA ZŁODZIEI !

 

            W związku z kończącym się sezonem letnim oraz częstymi odwiedzinami na terenie ogródków działkowych musimy pamiętać o zabezpieczeniu naszego mienia podczas naszej kilkumiesięcznej nieobecności. Wielotygodniowa nieobecność gospodarzy sprzyja coraz częstszym włamaniom do domków działkowych, altanek oraz kradzieżom i niszczeniom mienia. Aby temu zapobiec musimy podjąć odpowiednie środki zapobiegawcze, bądź gdy do tego dojdzie odpowiednio zareagować.

 

   Przed zamknięciem sezonu działkowego pamiętaj :

 

 • Zabierz z domków wartościowe przedmioty, które nie będą używane w czasie zimy,
 • Zabezpiecz okna i drzwi domku lub altanki, aby utrudnić wejście osobom niepowołanym,
 • Wyposaż w zamki i zasuwy swoją furtkę,
 • Odłącz dopływ energii elektrycznej do domku lub altanki,
 • Jeżeli jest to możliwe oznacz wszystkie przedmioty znajdujące się na działce, poprzez naniesienie trwałych umownych znaków umożliwiających identyfikacje,
 • W miarę możliwości dokonuj kontroli swojej działki lub jeśli jest to niemożliwe zaangażuj do tego zaufaną ci osobę,
 • Nie bądź obojętny i staraj się pomagać innym, zwracaj uwagę na działki sąsiadów a szczególnie na osoby nieznajome chodzące po terenie ogrodu, nie ma nic gorszego od zobojętnienia i braku zdecydowanej reakcji na wszelkie przejawy zła,
 • Jeżeli to możliwe ubezpiecz swoje mienie,
 • Informuj policję o dostrzeżonych przez Ciebie zagrożeniach na terenie ogrodów działkowych.

 

     Gdy dojdzie do włamania na teren działki:

 

 • Nie wchodź do wnętrza i staraj się nie dotykać przedmiotów, które znajdują się na terenie działki,
 • Nie naprawiaj uszkodzeń do czasu przybycia Policji, może spowodować to zatarcie śladów, które pozostawił włamywacz,
 • Jeśli działka, do której się włamano nie jest Twoja, to postaraj się jak najszybciej powiadomić jej właściciela,
 • Powiadom Policję.

 

DZIAŁKOWCU WSPÓŁDZIAŁAJ Z POLICJĄ I NAJBLIŻSZYM OTOCZENIEM 

 

Pomoc uzyskasz !!

 

Komenda Powiatowa Policji w Grajewie tel. (086) 273 03 33 lub 997

 


* wykorzystując treści zawarte na stronie, proszę powoływać się na źródło informacji