Międzynarodowy Tydzień Pomocy Ofiarom Przestępstw - Aktualności - KPP Grajewo

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Międzynarodowy Tydzień Pomocy Ofiarom Przestępstw

Data publikacji 19.02.2010

         W państwach członkowskich Rady Europy oraz Unii Europejskiej w 1988 roku -  dzień 22 lutego został ogłoszony Międzynarodowym Dniem Ofiar Przestępstw. W Polsce (z inicjatywy Forum na rzecz Ofiar Przestępstw) taki dzień powołuje Ustawa z dnia 12.02.2003 roku o ustanowieniu 22 lutego – Dniem Ofiar Przestępstw. Ofiara, niezależnie od tego, czy ujawniony został sprawca przestępstwa  i czy toczy się postępowanie karne, bądź cywilne oraz niezależnie od więzi rodzinnej łączącej ją ze sprawcą musi mieć zagwarantowane prawa do:

·        do pomocy,

·        godności,

·        szacunku i współczucia,

·        wolności od wtórnej wiktymizacji,

·        dostępu do wymiaru sprawiedliwości, mediacji i pojednania ze sprawcą,

·        restytucji i kompensacji.

       KPP w Grajewie zainicjowała utworzenie tzw. Punktów informacyjno – konsultacyjnych dla ofiar przemocy, w których stosownych porad w ramach własnych kompetencji udzielać będą przedstawiciele różnych instytucji, w tym Policji, Sądu, PCPR, MKRPA, GKRPA, MOPS, GOPS. (porady i pomoc prawna, wskazanie możliwych źródeł pomocy).

Informujemy, że Punkty informacyjno – konsultacyjne dla ofiar przemocy działać będą zgodnie z poniższym harmonogramem:

·        22.02.2010 r. – godz. 10:00 – 13:00 w Komendzie Powiatowej Policji w Grajewie,

·        23.02.2010 r. – godz. 10:00 – 13:00 w Komendzie Powiatowej Policji w Grajewie,

·        24.02.2010 r. – godz. 10:00 – 13:00 w Remizie OSP w Szczuczynie,

·        24.02.2010 r. – godz. 10:00 –13:00 w Urzędzie Gminy w Radziłowie,

·        25.02.2010 r. – godz. 10:00 – 13:00, Urzędzie Gminy w Wąsoszu – Punkt Przyjęć Dzielnicowego

·        25.02.2008 r. – godz. 10:00 – 13:00 w Świetlicy Środowiskowej w Rajgrodzie, I piętro, ul. Warszawska 9).  

Jesteś ofiarą przemocy?

Nie wstydź się! Szukaj pomocy!

Prawo stoi po Twojej stronie!

Zgłoś się  w wybranym terminie
do Punktu informacyjno – konsultacyjnego, gdzie otrzymasz fachową poradę.

Pamiętaj!

Sprawca przemocy wobec osób bliskich, gdy czuje się bezkarny, będzie dalej stosował przemoc, bez względu na składane obietnice – następnym razem może być tylko gorzej!

Możesz zatrzymać przemoc !

Możesz uzyskać pomoc dla siebie i swoich bliskich!

Jest to jedyna droga do normalności w życiu Twoim i Twojej rodziny!