" Prewencja na start" - Aktualności - KPP Grajewo

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

" Prewencja na start"

Data publikacji 19.04.2010

Interesuje Cię praca stażysty?

Zgłoś się do programu

„Prewencja na start”!

Zrób pierwszy krok do kariery i weź udział w rekrutacji do programu aktywizacji zawodowej bezrobotnych absolwentów na rzecz działalności prewencyjnej - „Prewencja na start”.

„Prewencja na start” to program mający na celu podniesienie poziomu bezpieczeństwa na terenie woj. podlaskiego poprzez zwiększenie zakresu oraz jakości policyjnych działań prewencyjnych, aktywizację zawodową i wzrost zdolności zatrudnieniowych bezrobotnej młodzieży.

Zadaniem osób biorących udział w programie jest realizacja programów profilaktycznych skierowanych do dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych. Polega to
w głównej mierze na prowadzeniu zajęć edukacyjno – informacyjnych dla dzieci
i młodzieży szkolnej, organizowaniu konkursów, redagowaniu ulotek i materiałów
o treściach prewencyjnych.

Do udziału w stażu/przygotowaniu zawodowym zapraszamy przede wszystkim absolwentów wyższych uczelni o kierunkach:

Ø  pedagogicznym

Ø  psychologicznym

Ø  socjologicznym

W związku z tym, iż w działalności prewencyjnej przydatne są również inne umiejętności i wiedza, założyliśmy możliwość przyjęcia na staż/przygotowanie zawodowe osób, które nie spełniają powyżej określonych kryteriów związanych z kierunkiem i poziomem wykształcenia. Jesteśmy, zatem otwarci również na osoby z wykształceniem średnim, czy też innym wykształceniem wyższym. Warunkiem jest jednak, aby osoby te posiadały motywację do wykonywania zadań prewencyjnych w Policji, pomysł na wykorzystanie posiadanej przez siebie wiedzy i umiejętności w tym zakresie oraz przede wszystkim predyspozycje interpersonalne niezbędne w tego rodzaju pracy.

Program stwarza doskonałą okazję przygotowania się do wejścia na rynek pracy. Daje możliwość nabycia nowych umiejętności i doświadczenia zawodowego udokumentowaną praktyką.

     Informujemy, iż stażyści w programie „Prewencja na start” objęci są dodatkowymi szkoleniami oraz mają możliwość uzyskania dodatkowych korzyści w wyniku uczestnictwa w konkursie organizowanym w ramach programu.

Wszystkich zainteresowanych stażem w Komendzie Powiatowej Policji
w Grajewie prosimy o zgłoszenie się do Powiatowego Urzędu Pracy w Grajewie(pokój 7B) – nr tel. 0 (86) 261 3029 lub 0(86) 261 3019 w celu uzyskania szczegółowych informacji na temat programu.

Informację na temat charakteru stażu można także uzyskać w Zespole Prewencji Kryminalnej, Nieletnich i Patologii KPP w Grajewie – nr tel. 0 (86) 273 0337 lub  0 (86) 273 0237.