„Prewencja na sportowo” w Grajewie - Aktualności - KPP Grajewo

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

„Prewencja na sportowo” w Grajewie

Data publikacji 02.06.2010

Dzisiaj po raz pierwszy uczniowie gimnazjów z terenu powiatu grajewskiego walczyli w finale powiatowym konkursu „Prewencja na sportowo”. Zwycięską drużyną, która wykazała się  największą wiedzą teoretyczną i sprawnością fizyczną  okazała się grupa gimnazjalistów z Publicznego Gimnazjum nr 2 w Grajewie.

        W dniu dzisiejszym o godz. 10:00 w hali Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Grajewie odbył się konkurs „Prewencja na sportowo” Organizatorem konkursu byli policjanci z grajewskiej Komendy Policji. Konkurs zorganizowano na wzór odbywającego się przez ostatnich 13 lat konkursu „Nasze Bezpieczeństwo” im. Brajana Chlebowskiego.
Głównym celem konkursu było przygotowanie młodzieży do bezpiecznego i rozważnego wypoczynku w czasie wakacji oraz ukształtowanie nawyków unikania zagrożeń.
       
Pięć trzyosobowych drużyn rozwiązywało test obejmujący wiedzę z zakresu prewencji kryminalnej, bezpieczeństwa w ruchu drogowym, bezpieczeństwa na obszarach wodnych, pierwszej pomocy, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska naturalnego. Zgodnie z regulaminem konkursu każda drużyna przywiozła ze sobą transparent z hasłem o treści antyalkoholowej lub antynarkotykowej.


Współorganizatorami konkursu byli:

  • Nadleśnictwo Rajgród, Straż Leśna w Rajgrodzie
  • Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie
  • Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Grajewie
  • Straż Miejska w Grajewie
  • Straż Gminna w Grajewie


Atrakcyjne nagrody wszystkim członkom poszczególnych drużyn ufundowali:

  • Starostwo Powiatowe w Grajewie
  • Urząd Miasta Grajewa, Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
  • Urząd Miejski w Rajgrodzie, Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów alkoholowych
  • Urząd Miejski w Szczuczynie, Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów alkoholowych
  • Urząd Gminy w Wąsoszu, Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów alkoholowych


W zawodach zwyciężyli uczniowie z
Publicznego Gimnazjum nr 2 im. Sybiraków w Grajewie. Pozostałe drużyny zajęły następujące miejsca:


II miejsce – drużyna Publicznego Gimnazjum w Szczuczynie

III miejsce – drużyna Gimnazjum w Rajgrodzie

IV miejsce – drużyna Publicznego Gimnazjum nr 3 w Grajewie

V miejsce – drużyna Gimnazjum w Wąsoszu


Nagrodę otrzymała również drużyna kibiców z Publicznego Gimnazjum w Szczuczynie, która w ocenie komisji konkursowej, w najlepszy sposób wspierała własną drużynę, zachowując przy tym zasady „fair play”.

Pliki do pobrania