Telefon bezpieczeństwa dla turystów zagranicznych - Aktualności - KPP Grajewo

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Telefon bezpieczeństwa dla turystów zagranicznych

Data publikacji 14.06.2010


Wzorem lat ubiegłych w okresie letnich wakacji na terenie naszego kraju funkcjonował będzie telefon bezpieczeństwa dla turystów zagranicznych. Każdy cudzoziemiec dzwoniąc pod numer telefonu bezpieczeństwa otrzyma wsparcie i pomoc gwarantującą poczucie bezpieczeństwa podczas wypoczynku w Polsce.

Komendant Główny Policji wspólnie z Ministrem Sportu i Turystyki, Szefem Urzędu ds. Cudzoziemców oraz Prezesem Polskiej Organizacji Turystycznej 25 maja 2010 roku podpisali porozumienie na mocy, którego w okresie od 1 czerwca do 30 września bieżącego roku na terenie Polski funkcjonował będzie telefon bezpieczeństwa dla turystów zagranicznych. W ramach powziętej inicjatywy uruchomione zostały dwa numery telefonów: 

0800 200 300  - z telefonów stacjonarnych

0608 599 999 – z telefonów komórkowych

Telefony będą czynne codziennie w godzinach od 10.00 do 22.00. Osoby dyżurujące przy infolinii pomagać będą osobom przybywającym do naszego kraju w spokojnym i bezpiecznym wypoczynku. Konsultanci biegle władają językiem angielskim, niemieckim oraz rosyjskim i w takich językach będą udzielane informacje. Każda dzwoniąca osoba otrzyma profesjonalną i wyczerpującą informację.Operatorzy doradzać będą w sytuacjach wymagających interwencji służb publicznych lub adekwatnie do potrzeb skontaktują pokrzywdzonych z kompetentnym podmiotem, w tym z dyżurnymi jednostek Policji na terenie całego kraju. Każda dzwoniąca osoba otrzyma profesjonalną i pełną informację o służbach ratunkowych, numerach telefonów alarmowych oraz porady, jak zachować się w czasie kolizji lub wypadku drogowego, jak powinna postępować w przypadku, kiedy stanie się ofiarą przestępstwa, czy zdarzenia losowego zagrażającego jej, innym osobom lub mieniu.

Kilkuletnie doświadczenia pokazują, że „Telefon Bezpieczeństwa dla turystów zagranicznych” niesie nieocenioną pomoc zarówno obcokrajowcom, jak i obywatelom Polski, którzy znaleźli się w sytuacji wymagającej interwencji ze strony Policji. Infolinia w okresie wzmożonego ruchu turystycznego stanowi również wsparcie dla terenowych jednostek Policji, szczególnie w sytuacjach konieczności kontaktu lub udzielenia pomocy osobom, z którymi ze względu na barierę językową dialog jest utrudniony.

Uruchomienie telefonów jest również elementem kształtowania wizerunku naszego kraju jako kraju otwartego i przyjaznego podróżnym, poprzez eksponowanie dbałości służb publicznych o obcokrajowców wypoczywających na terenie Polski.

 

Zobacz też:

http://www.policja.pl/portal/pol/123/2268/Telefon_bezpieczenstwa_dla_zagranicznych_turystow.html

źródło -KGP