Katyńskie Dęby Pamięci - Aktualności - KPP Grajewo

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Katyńskie Dęby Pamięci

Data publikacji 22.07.2010

Komendant Powiatowy Policji w Grajewie oraz Dyrektor Grajewskiej Izby Historycznej serdecznie zapraszają wszystkie zainteresowane osoby na uroczystość posadzenia „Katyńskich Dębów Pamięci” poświęconych urodzonym w Grajewie funkcjonariuszom Policji Państwowej zamordowanym w kwietniu 1940 r. w Twerze, połączoną z dorocznym Świętem Policji. Uroczystość rozpocznie się w piątek 23 lipca 2010 r. o godz. 12.00 na placu przed Komendą Powiatową Policji (Grajewo, ul. Wojska Polskiego 74a).

Podczas uroczystości nastąpi też otwarcie wystawy Muzeum Wojska w Białymstoku „Policja Państwowa na północno-wschodnich Kresach II Rzeczypospolitej 1919-1939”. Wystawa będzie prezentowana w dniach 23.07 – 08.08.2010 r. w sali konferencyjnej Komendy Powiatowej Policji w Grajewie, a następnie w dniach 10.08 – 5.09.2010 w Grajewskiej Izbie Historycznej.

Ramowy program uroczystości:

11.50   Przybycie zaproszonych gości, zgromadzenie na placu przed budynkiem komendy.

12.00   Rozpoczęcie uroczystości.

12:10  Uroczyste posadzenie dębów pamięci.

12.40  Przejście na salę konferencyjną – c.d. uroczystości.

12.45   Wręczenie aktów nominacyjnych na wyższe stopnie służbowe.

13.05  Przemówienia okolicznościowe.

13.25   Otwarcie wystawy „Policja Państwowa na północno-wschodnich Kresach II Rzeczypospolitej 1919-1939”

13.30   Zakończenie uroczystości.

Program: „Katyń – ocalić od zapomnienia…”

W bieżącym roku przypada 70. rocznica Zbrodni Katyńskiej, rocznica wymordowania przez NKWD na rozkaz Stalina ponad 21.000 oficerów Wojska Polskiego, Policji, Straży Granicznej i Więziennej. Społeczny Program upamiętnienia Ofiar tej Zbrodni pn. „KATYŃ... OCALIĆ OD ZAPOMNIENIA”, trwa od 2008 r. Celem Programu jest uczczenie pamięci Bohaterów Zbrodni Katyńskiej, a zarazem przywrócenie ich sylwetek zbiorowej pamięci narodu poprzez posadzenie 21.857 DĘBÓW PAMIĘCI na 70. rocznicę Zbrodni Katyńskiej. Każdy Dąb upamiętnia konkretną osobę, która zginęła w Katyniu, Twerze lub Charkowie.

Mottem programu są słowa Jana Pawła II: Człowiek nie może pozwolić, żeby prawda została wydarta pod pozorem niczym nieograniczonej wolności, nie można zgubić w sobie krzyku sumienia, jako głosu Prawdy, która go przerasta, ale która równocześnie czyni go człowiekiem i stanowi o jego człowieczeństwie.”

Przyłączając się do programy „Katyń - ocalić od zapomnienia” pragniemy posadzić 3 symboliczne Dęby Pamięci przy Komendzie Powiatowej Policji w Grajewie, aby uczcić pamięć o ofiarach - bohaterach urodzonych w Grajewie policjantach, zamordowanych strzałem w tył głowy w IV 1940 r. w Twerze. Są nimi: st. post. Jan Borkowski, post. Piotr Gutowski, st. post. Czesław Przybyszewski.

Wystawa: „Policja Państwowa na północno-wschodnich Kresach II Rzeczypospolitej 1919-1939”

Jest to wystawa panelowa przygotowana przez Muzeum Wojska w Białymstoku. W sposób zwarty na 25 planszach przedstawia ona genezę powstania, organizację i najważniejsze formy działania Policji Państwowej II RP, ze szczególnym uwzględnieniem ówczesnych województw kresowych północno-wschodniej Polski.  Wystawa obejmuje również udział funkcjonariuszy PP w wydarzeniach kampanii wrześniowej 1939 r. i późniejszych ich losów m.in. w niewoli sowieckiej, zakończonej mordem katyńskim wiosną 1940 r.