Bezpieczna droga do szkoły w powiecie grajewskim - Aktualności - KPP Grajewo

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Bezpieczna droga do szkoły w powiecie grajewskim

Data publikacji 30.08.2010

Zbliża się koniec wakacji. Już za parę dni rozpocznie się nowy rok szkolny. W związku z nasileniem się ruchu pojazdów i pieszych w obrębie szkół wzorem lat ubiegłych grajewscy policjanci włączą się do działań pod hasłem„Bezpieczna droga do szkoły 2010”, które  realizowane będą na terenie całego powiatu grajewskiego.Prowadzone działania będą miały na celu zapewnienie bezpieczeństwa uczniom w drodze do szkoły i podczas powrotu do domu, a tym samym ograniczenie liczby zdarzeń drogowych z udziałem uczniów. Jak co roku, w rejonach szkół służbę pełnić będą policjanci, czuwający nad bezpieczeństwem najmłodszych. Policjanci będą nadzorowali przestrzeganie przepisów ruchu drogowego zarówno przez kierowców, jak i pieszych i rowerzystów, a w szczególności najmłodszych uczestników ruchu drogowego. Kontrolowane będą również pojazdy pod kątem stanu trzeźwości kierujących, stosowania się do ograniczeń prędkości, używania pasów bezpieczeństwa i fotelików do przewozu dzieci. Kontrolami zostaną objęte także autobusy dowożące dzieci do szkół.

Bardzo ważnym elementem akcji „Bezpieczna Droga do Szkoły” są wizyty policjantów w szkołach. Funkcjonariusze  podczas spotkań będą przypominać, a także edukować dzieci z zakresu znajomości przepisów ruchu drogowego oraz pod kątem występujących innych zagrożeń i sposobu ich unikania.