Identyfikacja kibiców - Aktualności - KPP Grajewo

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Identyfikacja kibiców

Data publikacji 10.09.2010

Zgodnie z ustawą o bezpieczeństwie imprez masowych organizatorzy meczu piłki nożnej mają obowiązek prowadzić identyfikację kibiców.

Od 1 sierpnia br. według ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych z dnia 20 marca 2009 r. organizatorzy piłki nożnej nawet poza ramami ligi zawodowej mają obowiązek zapewnić identyfikację kibiców. Zgodnie z przepisami organizatorzy meczów piłkarskich przy identyfikacji osób wchodzących na mecz muszą przetwarzać takie dane, jak imię i nazwisko oraz numer Pesel, a w razie gdy nie został on nadany – rodzaj, serię i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość. Prowadzona identyfikacja kibiców ma wpłynąć na poprawę bezpieczeństwa na obiektach sportowych, gdyż nawet w najniższych klasach dochodzi do aktów wandalizmu. Nie przestrzeganie przepisów ustawy jest zagrożone karą grzywny, ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8. 

KlubWarmia Grajewo posiada zezwolenia na organizowanie meczów piłki nożnej w sezonie 2010/2011, jako imprez masowych, zatem organizatorzy mają obowiązek przestrzegania  ustawy o Bezpieczeństwie imprez masowych w tym zakresie. Identyfikacja osób powoduje wydłużenie czasu sprzedaży biletów, dlatego też organizatorzy apelują do kibiców o wyrozumiałość i nie stwarzania utrudnień przy ich zakupie. Aby uniknąć tłoku przed bramą i długiego wyczekiwania w kolejce zachęcamy kibiców do wcześniejszego zgłaszania się do kas.