"16 dni Przeciw Przemocy wobec Kobiet" - Aktualności - KPP Grajewo

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

"16 dni Przeciw Przemocy wobec Kobiet"

Data publikacji 25.11.2010

Międzynarodowa kampania organizowana od 1991 roku z inicjatywy Centrum na rzecz Globalnego Przywództwa Kobiet. Zaczyna się ona 25 listopada (Międzynarodowy Dzień Przeciwko Przemocy Wobec Kobiet), a kończy 10 grudnia (Międzynarodowym Dniem Praw Człowieka). Wybór tych dat ma wymiar symboliczny. Podkreśla fakt, że prawa kobiet są prawami człowieka.  

Sprawca przemocy gdy czuje się bezkarny, będzie dalej stosował przemoc, bez względu na składane obietnice – NASTĘPNYM RAZEM MOŻE BYĆ ZNACZNIE GORZEJ!!! 

 

Masz prawo złożyć na Policji lub w Prokuraturze wniosek o wszczęcie postępowania karnego wobec osoby, która krzywdzi Ciebie i Twoją rodzinę. Możesz również napisać pismo dot. przemocy i przesłać na adres Prokuratury Rejonowe

POTRZEBUJESZ POMOCY? 

ZADZWOŃ, ZGŁOŚ SIĘ DO LUDZI, INSTYTUCJI, ORGANIZACJI ZOBOWIĄZANYCH DO UDZIELENIA POMOCY  OSOBOM, WOBEC KTÓRYCH STOSOWANA JEST PRZEMOC!!


Wykaz placówek pomocowych w sytuacjach związanych z występowaniem przemocy:

 • Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar przemocy w Rodzinie „ Niebieska linia”, tel. bezpłatny 0 801 00 02 ( w dni powszednie i soboty w godz. 8:00- 22:00, a w niedzielę i święta w godz. 8:00-16:00).
  Ponadto w ramach pogotowia działa również poradnia e- mailowa o adresie: niebieska
  linia@niebieskalinia.net, a także telefoniczna poradnia prawna prowadząca dyżury w poniedziałki i w piątki w godz. 17:00-21:00 pod numerem tel. (22) 666 2850 oraz w środy w godz. 18:00- 22:00 pod numerem tel. 0 801 12 00 02,
 • Warszawa Niebieska Linia , tel. (22) 668 70 00 (poradnia telefoniczna działająca w dni powszednie w godz. 14:00- 22:00: dyżur prawny odbywa się w poradni we wtorki i piątki w godz. 18:00-22:00),
 • Poradnia Telefoniczna Dla Osób w Kryzysie Emocjonalnym, tel. 116 123
 • Telefon interwencyjny dla kobiet  Doświadczających Przemocy 078 930 65 66 (w poniedziałek w godz. 10:00-20:00, od wtorku do piątku w godz. 10:00- 16:00).

Grajewo

 • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Grajewie, ul. Strażacka 6,  tel. (86)  273 08 60,
 • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grajewie, ul. Komunalna 6, tel. (86) 272 22 60,
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, (skierowania do Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Nowej Wsi Ełckiej), ul. Mickiewicza 3, tel. (86) 273 87 09,
 • Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w Grajewie, ul. Mickiewicza 3  wejście od ul. Strażackiej), tel. ( 86) 272 35 87,

 

Szczuczyn  Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, tel. (86) 273 50 80 wew. 23,

Rajgród      Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, tel. (86) 273 68 72, 

Radziłów    Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, tel. (86) 273 68 72,

Wąsosz      Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, tel. (86) 273 10 01 wew. 24 lub 25.