Przyjęcie nowych policjantów - Aktualności - KPP Grajewo

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Przyjęcie nowych policjantów

Data publikacji 05.01.2011

Dwóch  nowoprzyjętych mundurowych, którzy swoją służbę pełnić będą na terenie Grajewa złożyło dzisiaj ślubowanie.

"Ja, obywatel Rzeczypospolitej Polskiej, świadom podejmowanych obowiązków policjanta, ślubuję: służyć wiernie Narodowi, chronić ustanowiony Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej porządek prawny, strzec bezpieczeństwa Państwa i jego obywateli, nawet z narażeniem życia. Wykonując powierzone mi zadania, ślubuję pilnie przestrzegać prawa, dochować wierności konstytucyjnym organom Rzeczypospolitej Polskiej, przestrzegać dyscypliny służbowej oraz wykonywać rozkazy i polecenia przełożonych. Ślubuję strzec tajemnic związanych ze służbą, honoru, godności i dobrego imienia służby oraz przestrzegać zasad etyki zawodowej."

Dzisiaj I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji  w Grajewie mł. insp. Grzegorz Dołęgowski przyjął ślubowanie od  nowoprzyjętych funkcjonariuszy. Są to mundurowi przyjęci do służby w grudniu ubiegłego roku. Po przeszkoleniu rozpoczną służbę na terenie Grajewa.