Ogólnopolski konkurs "POLICJANT, KTÓRY MI POMÓGŁ" - Aktualności - KPP Grajewo

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Ogólnopolski konkurs "POLICJANT, KTÓRY MI POMÓGŁ"

Data publikacji 23.03.2011

Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia" IPZ PTP

Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia" Instytutu Psychologii Zdrowia od 2008 roku ogłasza kolejne edycje ogólnopolskiego konkursu pod nazwą "Policjant, który mi pomógł" służącego wyróżnieniu policjantów, którzy w szczególny sposób działają na rzecz ochrony ofiar przemocy domowej.

Konkurs odbywa się pod patronatem Komendanta Głównego Policji.

Zgłoszenia w ramach obecnej edycji przyjmowane będą do 31 maja 2011 roku.

Celem konkursu jest:

  • promowanie postaw i umiejętności dobrze służących ochronie ofiar przemocy
    w rodzinie;
  • podkreślenie roli policjantów w systemie przeciwdziałania przemocy w rodzinie;
  • wsparcie policjantów podejmujących wzorowe działania i osobiście zaangażowanych w pomoc osobom krzywdzonym;
  • zwiększenie motywacji policjantów do podejmowania skutecznych działań w tym obszarze.

Zapraszamy Państwa do nadsyłania zgłoszeń na najbardziej zasłużonych policjantów za pomocą poniższego formularza.
 

Formularz zgłoszeniowy IV edycji ogólnopolskiego konkursu
"POLICJANT, KTÓRY MI POMÓGŁ"

Uwaga! Pola oznaczone gwiazdką są obowiązkowe.

1. Informacje o kandydacie:

Imię i nazwisko kandydata (osoby zgłaszanej do konkursu)*

Nazwa miejsca pracy kandydata (komenda, stanowisko, stopień)*

Adres miejsca pracy kandydata:
ulica

kod pocztowy , miejscowość*,
dzielnica

Policyjny nr służbowy kandydata (opcjonalne)

2. Dane osoby zgłaszającej:

Imię i nazwisko osoby zgłaszającej*

Pełna nazwa instytucji reprezentowanej przez osobę zgłaszającą
(wypełniać, jeśli ma zastosowanie)

Adres korespondencyjny:
ulica*

kod pocztowy*, miejscowość*

Dane kontaktowe*:
Telefon i/lub Email

3. Uzasadnienie zgłoszenia - osiągnięcia kandydata w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie (max. 1000 znaków)*

 

4. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych*

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Instytut Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego z siedzibą przy ulicy Gęślarskiej 3,
02-412 w Warszawie, celem przeprowadzenia konkursu pt. "Policjant, który mi pomógł". Oświadczam, że zostałam/em poinformowana/y o dobrowolności podania tych danych, o prawie wglądu do tych danych oraz do ich poprawiania (zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 Dz.U. 02.101.926). Powyższe dane nie będą użyte w innych celach.