Posiadnie psów to wielka odpowiedzialność - Aktualności - KPP Grajewo

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Posiadnie psów to wielka odpowiedzialność

Data publikacji 13.06.2011

Niestety codziennością na ulicach naszego miasta są wałęsające się psy, czasami nawet całe stada. Większość z nich posiada właścicieli, którzy wypuszczając psy na ulicę chcą, aby się wybiegały. Jest to zachowanie nie tylko łamiące normy współżycia społecznego, ale przede wszystkim świadczące o braku odpowiedzialności i kultury.

Przepisy prawne w tym zakresie określają jasno i jednoznacznie obowiązki i odpowiedzialność właściciela albo opiekuna, który w danej chwili jest z psem np.: na spacerze.

Art. 77 kodeksu wykroczeń

Kto nie zachowuje zwykłych lub nakazanych środków ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia,podlega karze grzywny do 250 złotych albo karze nagany

Art. 78 kodeksu wykroczeń

Kto przez drażnienie lub płoszenie doprowadza zwierzę do tego, że staje się niebezpieczne, podlega karze grzywny do 1000 złotych albo karze nagany naruszenie przepisów porządkowych:

Art. 54 kodeksu wykroczeń

Kto wykracza przeciwko wydanym z upoważnienia ustawy przepisom porządkowym o zachowaniu się w miejscach publicznych, podlega karze grzywny do 500 złotych albo karze nagany