Drodzy Rodzice i Opiekunowie !!! - Aktualności - KPP Grajewo

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Drodzy Rodzice i Opiekunowie !!!

Data publikacji 01.08.2011

Dzieci podczas wypoczynku letniego narażone są na liczne niebezpieczeństwa. Mając na uwadze ich dobro  przedstawiamy Państwu kilka rad, które pomogą je ochronić:

 • Rozmawiajcie z dzieckiem na temat zagrożeń, które mogą je spotkać podczas wakacji, np. zaczepki nieznajomych, obietnica pokazania czegoś szczególnie atrakcyjnego w odległym od domu miejscu, propozycja przejażdżki samochodem, branie od obcych prezentów, itp.
 • Zorientujcie się, z kim dziecko przebywa podczas zabawy poza domem – wypytujcie o koleżanki, kolegów (gdzie mieszkają, co robią i czy mają w domu telefon),
 • Uczulcie swoje dzieci, aby podczas Waszej nieobecności w domu nie otwierały nikomu drzwi. Uprzedzajcie o niebezpieczeństwach jakie mogą je spotkać gdy postąpią inaczej,
 • Zwracajcie uwagę na sposób bezpiecznego przechowywania kluczy od domu, którymi dysponuje dziecko- najlepiej gdy są przechowywanie w szczelnie zamkniętej kieszeni nie na szyi bądź pod wycieraczką,
 • Zapewnijcie dziecku bezpieczną zabawę:
 • w domu - zadbajcie o odpowiednie zabezpieczenie instalacji gazowej i elektrycznej oraz urządzeń, które są do nich podłączone, 
 • poza domem- wskażcie dzieciom bezpieczne miejsca zabaw. Nauczcie je ostrożności podczas obecności w pobliżu wody, placu budowy, ruchliwych ulic i podobnych niebezpiecznych miejsc, a także jak bezpiecznie poruszać się po drodze pieszo czy rowerem,
 • Obok telefonu zawsze pozostawiajcie informację z odnotowanymi numerami telefonów do rodziców lub bliskich członków rodziny (np. dziadków). Warto również wskazać numery do: Policji, Pogotowia Ratunkowego i Gazowego, Straży Pożarnej; a także jak należy przeprowadzić rozmowę telefoniczną w sytuacji zawiadomienia o niebezpieczeństwie (przedstawienie się, udzielenie informacji o adresie i rodzaju niebezpieczeństwa),
 • Okres wakacyjny sprzyja kontaktom seksualnym młodzieży. Przeprowadzajcie rozmowy na temat konsekwencji nieprzemyślanych zachowań, takich jak np. przebywanie w nieodpowiednim towarzystwie, powroty późną porą, wyzywające zachowanie lub ubranie,
 • Wakacje sprzyjają również eksperymentowaniu z używkami:  Uświadamiajcie i ostrzegajcie dziecko przed niebezpieczeństwem, jakie niosą za sobą narkotyki, papierosy i alkohol,
 • Nauczcie dziecko podstawowych zasad bezpieczeństwa w Internecie. Rozmawiajcie z nim o ryzyku umawiania się na spotkania z osobami poznanymi w Sieci. Odkrywajcie Internet razem z nim,
 • Przestrzegajcie dziecko przed kontaktami z dzikim zwierzętami i bezpańskimi psami. Uczcie je, że nie wolno podchodzić do zwierzęcia, które przed nim nie ucieka, głaskać  lub drażnić w jakikolwiek sposób. W razie kontaktu z psem należy zachować spokój, nie uciekać, nie krzyczeć, nie patrzeć mu w oczy, nie wykonywać szybkich ruchów.