Bezpieczna droga do szkoły/domu - Aktualności - KPP Grajewo

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Bezpieczna droga do szkoły/domu

Data publikacji 31.08.2011


      „Bezpieczna droga do szkoły/domu”  

Za chwilę rozlegnie się pierwszy po wakacjach dzwonek i uczniowie zasiądą w szkolnych ławkach. Nowy rok szkolny jest zawsze okresem, w którym zapewnienie bezpieczeństwa uczniom nabiera szczególnego znaczenia. Niektórzy z nich niekiedy po raz pierwszy w życiu będą musieli bez nadzoru dorosłych – samodzielnie pokonywać drogę do i ze szkoły.  Wówczas zarówno dzieci z miasta jak i z terenów wiejskich uczęszczające do szkoły, często w warunkach słabej widoczności, jak i późnym wieczorem narażone są na różnego rodzaju niebezpieczeństwa. W związku z tym, w ramach corocznych działań „Bezpieczna droga do szkoły/domu” funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji w Grajewie realizować będą zadania ukierunkowane na zapewnienie dzieciom bezpieczeństwa.


 
Działania „ Bezpieczna droga do szkoły/domu” polegać będą między innymi na:

  • Organizowaniu spotkań informacyjno - edukacyjnych z najmłodszymi uczniami - w trakcie, których dzieci zapoznane zostaną z zasadami ruchu drogowego, postępowaniem w razie spotkania z nieznajomym oraz groźnym psem, a także z zasadami bezpiecznego zachowania w domu po powrocie ze szkoły, oraz z młodzieżą szkolną – na temat odpowiedzialności prawnej nieletnich, społeczno – prawnych skutków uzależnień itp.
  • Pozyskaniu elementów odblaskowych dla najmłodszych,
  • Nasileniu służby pełnionej na drogach w godzinach rannych, w rejonach szkół,
  • Badaniu stanu technicznego "gimbusów" szkolnych oraz trzeźwości kierujących, zwracanie uwagi na sposób pracy strażników szkolnych,
  • Sprawdzeniu prawidłowości poruszania się małoletnich po drogach niechronionych,
  • Szczegółowych kontrolach przewożenia osób w pojazdach (zwłaszcza pasów bezpieczeństwa i fotelików dla dzieci),
  • Zintensyfikowanych kontrolach miejsc zagrożonych, celem przeciwdziałania niepożądanym społecznie zjawiskom, a także ujawnianiu przestępstw i wykroczeń popełnianych na szkodę małoletnich.

Zarówno osoby dorosłe, jak i sami najmłodsi mogą zminimalizować ryzyko grożące w drodze do i ze szkoły. Pamiętajmy, iż bezpieczeństwo naszych dzieci leży w naszych rękach. Bezpieczeństwo i rozwaga dzieciom pomaga!Funkcjonariusze i pracownicy Komendy Powiatowej Policji w Grajewie 

życzą

wszystkim uczniom, aby zdobywanie wiedzy stało się fascynującą przygodą, a szkoła stała się miejscem zdobywania przyjaciół.