Apel do rolników! - Aktualności - KPP Grajewo

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Apel do rolników!

Data publikacji 01.09.2011


APEL DO ROLNIKÓW !!!!!!!!


Mimo, iż zaczął się rok szkolny i dzieci chodzą już do szkoły należy pamiętać, że na terenach wiejskich ciągle trwa czas wzmożonych prac polowych. Wiąże się z tym ryzyko wystąpienia wypadków, bardzo często z udziałem najmłodszych.


Apelujemy do rolników, aby podczas korzystania z pomocy dzieci w gospodarstwie rolnym, nie narażali ich na niebezpieczeństwa. Można tego uniknąć pamiętając o kilku prostych zasadach:

  1. Maszyny rolnicze powinny obsługiwać osoby dorosłe, zdrowe, przeszkolone w zakresie obsługi danej maszyny i bezpieczeństwa pracy, posiadające wymagane uprawnienia, np. prawo jazdy kategorii T, jeśli kierują ciągnikiem.
  2. Dzieci do 16 roku życia nie mogą kierować ciągnikami rolniczymi oraz obsługiwać kombajnów i innych maszyn rolniczych.
  3. Zabrania się przewożenia osób na narzędziach, pomostach, podczas przejazdów roboczych i transportowych.
  4. Maszyny wykorzystywane w pracach polowych powinny być sprawne technicznie i wyposażone w osłony zespołów i części ruchomych, które mogą stwarzać zagrożenie dla osób obsługujących oraz znajdujących się w pobliżu.
  5. Niedopuszczalne jest przebywanie osób między ciągnikiem a współpracującą maszyną, oraz w strefie działania zespołu roboczego maszyn aktywnych.
  6. Po drogach publicznych poruszanie się kombajnu dozwolone jest wyłącznie ze złożonym hydrem.
  7. W gospodarstwach rolnych jest wiele miejsc niebezpiecznych. Wszystkie studnie, szamba oraz inne zbiorniki powinny być należycie zabezpieczone, szczególnie przed małymi dziećmi.
  8. Zabrania się uczestnictwa dzieci w pracach ze szkodliwymi substancjami chemicznymi takimi jak: pestycydy, nawozy, paliwa, smary, smoły, czy też rozpuszczalniki.


Pamiętajcie Rodzice, że dziecko wykonujące nawet najprostsze prace polowe w każdej chwili może znaleźć się w strefie zagrożenia i ulec wypadkowi. Rolniku pracując rozważnie, przestrzegając zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, chronisz nie tylko swoje życie i zdrowie, ale uczysz tych zasad własne dzieci.