16 dni Przeciw Przemocy Wobec kobiet - Aktualności - KPP Grajewo

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

16 dni Przeciw Przemocy Wobec kobiet

Data publikacji 27.11.2011

25 listopada w piątek ruszyła kampania 16 Dni Przeciw Przemocy wobec Kobiet, w ramach której w całym kraju będą prowadzone działania edukacyjne i pomocowe.

16 Dni Przeciwdziałania Przemocy to międzynarodowa kampania organizowana od 1991 roku przez Women´s Global Leadership Institute. Zaczyna się ona 25 listopada (Międzynarodowy Dzień przeciwko Przemocy Wobec Kobiet), a kończy 10 grudnia (Międzynarodowym Dniem Praw Człowieka). Wybór tych dat to symboliczne podkreślenie faktu, że prawa kobiet są prawami człowieka.

 Jesteś ofiarą przemocy?

Nie wstydź się! Szukaj pomocy!

Prawo stoi po Twojej stronie!

Pamiętaj!

Sprawca przemocy wobec osób bliskich, gdy czuje się bezkarny, będzie dalej stosował przemoc, bez względu na składane obietnice – następnym razem może być tylko gorzej!

Możesz zatrzymać przemoc !

Możesz uzyskać pomoc dla siebie i swoich bliskich!

Jest to jedyna droga do normalności w życiu Twoim i Twojej rodziny!

Wykaz placówek pomocowych w sytuacjach związanych z występowaniem przemocy:

 

 

 

 

  • Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar przemocy w Rodzinie „ Niebieska linia”, tel. bezpłatny 0 801 00 02 ( w dni powszednie i soboty w godz. 8:00- 22:00, a w niedzielę i święta w godz. 8:00-16:00).
    Ponadto w ramach pogotowia działa również poradnia e- mailowa o adresie: niebieskalinia@niebieskalinia.net, a także telefoniczna poradnia prawna prowadząca dyżury w poniedziałki i w piątki w godz. 17:00-21:00 pod numerem tel. (22) 666 2850 oraz w środy w godz. 18:00- 22:00 pod numerem tel. 0 801 12 00 02,
  • Warszawa Niebieska Linia , tel. (22) 668 70 00 (poradnia telefoniczna działająca w dni powszednie w godz. 14:00- 22:00: dyżur prawny odbywa się w poradni we wtorki i piątki w godz. 18:00-22:00),
  • Poradnia Telefoniczna Dla Osób w Kryzysie Emocjonalnym, tel. 116 123
  • Telefon interwencyjny dla kobiet  Doświadczających Przemocy 078 930 65 66 (w poniedziałek w godz. 10:00-20:00, od wtorku do piątku w godz. 10:00- 16:00).

Grajewo

  • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Grajewie, ul. Strażacka 6,  tel. (86)  273 08 60,
  • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grajewie, ul. Komunalna 6, tel. (86) 272 22 60,
  • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, (skierowania do Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Nowej Wsi Ełckiej), ul. Mickiewicza 3, tel. (86) 273 87 09,
  • Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w Grajewie, ul. Mickiewicza 3  wejście od ul. Strażackiej), tel. ( 86) 272 35 87,

Szczuczyn Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, tel. (86) 273 50 80 wew. 23,

Rajgród  Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, tel. (86) 273 68 72, 

Radziłów Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, tel. (86) 273 68 72.

Warto podkreślić, że nie tylko podczas trwania kampanii kobiety, które zaznały przemocy, zarówno fizycznej jak i psychicznej, mają możliwość uzyskania fachowej pomocy ze strony policji. Mogą to zrobić w każdej chwili zgłaszając się do najbliższej jednostki policji bądź dzwoniąc na numery alarmowe 997 lub 112.