Konkurs "Fundusze Europejskie w drodze do szkoły" - Aktualności - KPP Grajewo

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Konkurs "Fundusze Europejskie w drodze do szkoły"

Data publikacji 07.12.2011

UWAGA: Do 31 grudnia 2011 roku przedłużono termin przesyłania prac w konkursie plastycznym pt. "Fundusze Europejskie w drodze do szkoły".

Konkurs skierowany jest do dzieci z klas I-III szkół podstawowych w całej Polsce.

Nagrodami będą materiały dydaktyczne dla szkół ( laptopy, rzutniki multimedialne, tablice interaktywne), zestawy odblaskowe oraz lekcje bezpieczeństwa drogowego przeprowadzane przez policjantów i Maksymiliana Europejskiego - głównego bohatera portalu dla dzieci i młodzieży o Funduszach Europejskich - 
www.euroman.gov.pl Odsyłacz

Prace można przesyłać do Wojewódzkich Komend Policji z dopiskiem Konkurs plastyczny „Fundusze Europejskie w drodze do szkoły”. Listę adresową Komend do których należy nadsyłać prace stanowi załącznik nr 2.

Szczegóły na temat konkursu znajdują się w regulaminie.

Pliki do pobrania