Apel Podlaskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji - Aktualności - KPP Grajewo

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Apel Podlaskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji

Data publikacji 22.12.2011

Szanowni Państwo!

Podlaska Policja od kilku lat odnotowuje szereg oszustw dokonywanych no szkodę osób starszych. Niestety przestępcy są coraz bardziej pomysłowi, metody ich działania zmieniaj się, jednak motyw jest ciągle ten sam: chcą szybkiego zdobycia pieniędzy kosztem ufnych, często zamieszkujących samotnie, starszych ludzi.

Oszuści zjawiają się zwykle w najmniej odpowiednim momencie. Chcą sprawdzać instalacje, pobierają opłaty za abonament telewizyjny, przynoszą zapomogi, sprzedają rożne produkty, a nawet zbierają pieniądze, „dla ubogich”. Wykorzystują czyjąś nieostrożność usiłując wmówić, że są przedstawicielami rozmaitych instytucji unijnych, państwowych lub pomocowych, dzwonią udając członka rodziny, potrzebującego natychmiastowej pożyczki.

W trosce o bezpieczeństwo mieszkańców apelujemy o czujność i rozwagę, które mogąuchronić przed konsekwencjami poważnych strat finansowych. W sytuacjach tych niezbędne jest stosowanie kilku podstawowych zasad: ograniczone zaufanie, nie wpuszczanie do swoich mieszkań osób nieznajomych, unikanie podejrzanie korzystnych ofert, tym bardziej jeżeli połączone one są z wymogiem podpisywania dokumentów, wpłata zaliczki, ujawnieniem informacji czy okazaniem swoich oszczędności. Pod żadnym pozorem nie przekazujcie Państwo pieniędzy osobom obcym. Ostrzegajmy innych przed wspomnianymi zagrożeniami i wspólnie dbajmy o nasze bezpieczeństwo szczególnie teraz, w okresie zimy i spadków temperatur. Czas ten jest wyjątkowo trudny dla osób starszych, samotnych, niepełnosprawnych, bezradnych.

Zwracamy sic z apelem, aby zgłaszać informacje o zauważonych, podejrzanych osobach, które pojawiły się w naszej klatce, mieszkaniu czy posesji dzwoniąc pod bezpłatne numery 997, 112 lub kontaktować sic z najbliższą jednostką Policji. 0 zauważonych sytuacjach z udziałem osób, które z racji swojej nieporadności potrzebują naszego wsparcia i pomocy można również zgłosić do:

 

 

Miejskich/Gminnych Ośrodków Pomocy Społecznej
Straży Gminnych/Miejskich (Straż Miejska w Białymstoku na nr telefonu: 986)
Straży Pożarnej na nr telefonu: 998
Pogotowia Ratunkowego na nr telefonu: 999
0800 444 989 — bezpłatna infolinia Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego Podlaskiego
Urzędu Wojewódzkiego

Korzystając z okazji pragnę złożyć Państwu życzenia zdrowych, wypełnionych radością i miłością niosących spokój i odpoczynek Świąt Bożego Narodzenia oraz pełnego optymizmu, wiary i powodzenia Nowego Roku.

                                                                                                      Podlaski   

                                                                                                         Komendant Wojewódzki Policjii

                                                                                                                    insp. Igor Parfieniuk