Drodzy Rodzice! - Aktualności - KPP Grajewo

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Drodzy Rodzice!

Data publikacji 20.01.2012FUNKCJONARIUSZE KPP GRAJEWO

RADZĄ I OSTRZEGAJĄ !


 

 DRODZY RODZICE !

Ferie to czas wolny od nauki, który dzieci spędzają na zabawach. Bardzo często najmłodsi pozostawiani są sami sobie, ponieważ ich rodzice muszą pracować. W takich przypadkach bardzo często może dojść do nieszczęśliwych wypadków grożących utratą życia lub zdrowia. Nudząc się dzieci wpadają na różne pomysły, które mogą skończyć się tragicznie dla nich lub postronnych osób. Aby temu zapobiec należy zastosować się do kilku poniższych rad.

 

Jeżeli dzieci pozostają w domu, na czas nieobecności dorosłych należy:

 • zapewnić im opiekę przez osoby zaufane,
 • w widocznym miejscu ( najlepiej przy telefonie) umieścić numery do rodziców, osób zaufanych, alarmowe ( straż pożarna, policja, pogotowie ratunkowe),
 • wyrobić u dzieci nawyk zamykania drzwi od wewnątrz,
 • zakazać wpuszczania do mieszkania osób nieznajomych,
 • nauczyć dziecko, iż w przypadku rozmowy telefonicznej z nieznajomym powinno powiedzieć, że rodzice są w domu, ale chwilowo nie mogą podejść do telefonu,

Jeżeli dzieci przebywają poza domem należy:

 • zadbać o widoczność dziecka- kontrastowe ubrania, oznakowanie odblaskami podniesie bezpieczeństwo dziecka
 • nauczyć dziecko, aby klucze od mieszkania nosiło zawsze dobrze zabezpieczone pod odzieżą i nie podawało nikomu adresu zamieszkania,
 • nauczyć dziecko, aby nie wsiadało do samochodów osób nieznajomych,
 • nauczyć dziecko, aby nawiązywało kontaktów z osobami nieznajomymi proponującymi słodycze, poczęstunek w jakimś barze, spacer w miejsca ustronne lub zapraszającymi do swoich mieszkań,
 • pilnować, by dziecko korzystało tylko z bezpiecznych, specjalnie przygotowanych i wydzielonych miejsc zabaw- akweny wodne, górki w okolicy dróg, przejazdów kolejowych, torowisk czy zbiorników wodnych są bardzo niebezpieczne!

Jeżeli dzieci wyjeżdżają na zimowisko należy zwrócić szczególna uwagę na to czy:

 • organizator posiada zezwolenie na organizowanie zimowiska,
 • organizator posiada informację dotyczącą warunków zakwaterowania i pobytu dzieci, program zimowiska, adres, telefony,
 • organizator zapewnia opiekę medyczną,
 • opiekunowie na zimowisku posiadają odpowiednie kwalifikacje,
 • zapewniona jest właściwa opieka na czas przejazdu,
 • firma przewozowa posiada zezwolenie na wykonywanie przewozu osób,
 • kierowcy posiadają świadectwa kwalifikacji,
 • pojazd wyznaczony do przewozu ma aktualne badania technicznePamiętajmy, iż bardzo ważne jest abyśmy nauczyli nasze dzieci żeby nie wjeżdżały sankami na jezdnię, nie rzucały śnieżkami w samochody, nie rzucały w innych śnieżkami, w których jest cos twardego (np. kamień) nie wchodziły na rzeki skute lodem, gdyż mogą wpaść do wody –
Nie ma bezpiecznego lodu!