Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

V Edycja Ogólnopolskiego Konkursu "POLICJANT, KTÓRY MI POMÓGŁ" JUŻ TRWA!

Data publikacji 18.04.2012

 


V EDYCJA OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU "POLICJANT, KTÓRY MI  POMÓGŁ" JUŻ TRWA!

 

 

 Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia" Instytutu Psychologii Zdrowia od 2008 roku ogłasza kolejną edycje ogólnopolskiego konkursu pod nazwą "Policjant, który mi pomógł" służącego wyróżnieniu policjantów, którzy w szczególny sposób działają na rzecz ochrony ofiar przemocy domowej.

Konkurs odbywa się pod patronatem Komendanta Głównego Policji.

Zgłoszenia w ramach obecnej edycji przyjmowane będą do 31 maja 2012 roku.

Celem konkursu jest:

  • promowanie postaw i umiejętności dobrze służących ochronie ofiar przemocy
    w rodzinie;
  • podkreślenie roli policjantów w systemie przeciwdziałania przemocy w rodzinie;
  • wsparcie policjantów podejmujących wzorowe działania i osobiście zaangażowanych w pomoc osobom krzywdzonym;
  • zwiększenie motywacji policjantów do podejmowania skutecznych działań w tym obszarze.


Procedura zgłaszania policjantów do konkursu „Policjant, który mi pomógł”, odbywa się przez cały rok z wykorzystaniem formularzy zgłoszeniowych, za pomocą elektronicznego formularza znajdującego się na stronie www.policjant.niebieskalinia.pl/formularz.php, a także tradycyjną pocztą ("Niebieska Linia", ul. Korotyńskiego 13, 02-121 Warszawa). Kandydatów, zgodnie z regulaminem konkursu, zgłaszać mogą osoby indywidualne, organizacje i instytucje (z wyjątkiem Policji). Laureatów Konkursu wybiera Kapitała, w skład której wchodzą pracownicy Pogotowia „Niebieska Linia”, laureaci poprzednich edycji oraz przedstawiciel Biura Prewencji KGP.

Rozstrzygnięcie V edycji konkursu nastąpi z końcem czerwca 2012 roku.

Tradycyjnie Laureaci otrzymują nagrody z rąk Komendanta Głównego Policji oraz organizatora konkursu w lipcu 2012 roku, podczas Obchodów Dnia Policji w Warszawie.

Zapraszamy Państwa do nadsyłania zgłoszeń na najbardziej zasłużonych policjantów.  

Formularze zgłoszeniowe dostępne są na stronie internetowej www.policjant.niebieskalinia.pl