Wyjeżdżając pracować za granicę .... "Nie ufaj bezGranicznie” - Aktualności - KPP Grajewo

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Wyjeżdżając pracować za granicę .... "Nie ufaj bezGranicznie”

Data publikacji 20.04.2012

Grajewscy policjanci prowadząc działania profilaktyczne pod nazwą "Twoje życie - Twój wybór – Nie ufaj bezGRANICznie", odwiedzają klasy maturalne w powiecie grajewskim. Podczas prelekcji radzą młodzieży jak przygotować się do pracy za granicą oraz jakich sytuacji unikać, aby nie stać  się ofiarą nieuczciwego pracodawcy bądź pośrednika pracy.   

Grajewscy funkcjonariusze spotkali się z młodzieżą klas maturalnych ZS w Niećkowie. W trakcie spotkania informowali o niebezpieczeństwach na jakie mogą być narażeni młodzi ludzie podczas wyjazdów zagranicznych. Funkcjonariusze zwracali też szczególną uwagę na proceder handlu ludźmi, obozy pracy oraz nielegalne zatrudnienie. Dlatego też, dzięki informacjom przekazanym podczas spotkania, młodzi ludzie, jeżeli tylko zdecydują się wyjechać i pracować za granicą będą wiedzieli jak postępować i czego unikać, aby nie stać się ofiarą nieuczciwego pracodawcy bądź pośrednika pracy. Prowadząc spotkanie skorzystano z prezentacji multimedialnej dotyczącej przedmiotowych zjawisk.