16 Listopada Międzynarodowy Dzień Tolerancji - Aktualności - KPP Grajewo

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

16 Listopada Międzynarodowy Dzień Tolerancji

Data publikacji 15.11.2012

     O tyle świat będzie lepszy, o ile nauczymy się, że los ludzi jest wspólny,

                                                   że jednocześnie jesteśmy różni i tacy sami“.

                                                                                   Leszek Kołakowski

16 listopada obchodzimy Międzynarodowy Dzień Tolerancji, ustanowiony w 1995 r. z inicjatywy UNESCO.Obchody Dnia Tolerancji mają na celu przede wszystkim uwrażliwienie społeczności na wszelkie przejawy nietolerancji i ksenofobii.Kraje członkowskie UNESCO przyjęły Deklarację na Temat Zasad Tolerancji. Promocja tolerancji i poszanowania ma istotne znaczenie w tworzeniu atmosfery sprzyjającej akceptowaniu różnorodności kulturowej. Artykuł 1 Deklaracji Zasad Tolerancji brzmi:

"Tolerancja to szacunek, akceptacja i uznanie bogactwa różnorodności kultur na świecie, naszych form wyrazu i sposobów na bycie człowiekiem. Sprzyja jej wiedza, otwartość, komunikowanie się oraz wolność słowa, sumienia i wiary. Tolerancja jest harmonią w różnorodności. To nie tylko moralny obowiązek, ale także prawny i polityczny warunek. Tolerancja - wartość, która czyni możliwym pokój - przyczynia się do zastąpienia kultury wojny kulturą pokoju."

W ramach obchodu Dnia Tolerancji grajewscy policjanci spotkają się z uczniami szkół. Pogadanki mają na celu edukację w zakresie tolerancji i szacunku dla wielonarodowości. Każdy człowiek, niezależnie od pochodzenia, kultury, religii i innych odróżniających go aspektów zasługuje na szacunek i akceptację.