„ Piesi” w Grajewie - Aktualności - KPP Grajewo

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

„ Piesi” w Grajewie

Data publikacji 30.11.2012

Poprawa bezpieczeństwa w zakresie ruchu niechronionych użytkowników dróg oraz zmniejszenie ilości zdarzeń z udziałem pieszych - to główne cele dzisiejszych działań
w Grajewie pod kryptonimem „PIESI”.

Dzisiaj policjanci  z grajewskiej „drogówki” bacznie przyglądają się pieszym. Działania tego typu znacząco wpływają na poprawę bezpieczeństwa w ruchu, a zwłaszcza na przestrzeganie przepisów związanych z korzystaniem z dróg przez pieszych. Podczas akcji policjanci reagują na  wykroczenia popełniane przez pieszych, ze zwróceniem szczególnej uwagi na przechodzenie w miejscu  niedozwolonym, wychodzenie na jezdnię zza  przeszkody i  bezpośrednio przed jadący pojazd,  niestosowanie się przez pieszych do sygnalizacji świetlej. W ramach działań policjanci zwracają też szczególną uwagę na wykroczenia popełniane przez kierowców w stosunku do pieszych.