„Nie Bądźmy Obojętni” w Grajewie - Aktualności - KPP Grajewo

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

„Nie Bądźmy Obojętni” w Grajewie

Data publikacji 04.12.2012

Komenda Powiatowa Policji w Grajewie wzorem lat ubiegłych realizuje program „Nie Bądźmy Obojętni”. Działania mają na celu pomoc osobom, które z uwagi na trudną sytuację materialną lub inne uwarunkowania w okresie zimowym mogą znaleźć się w sytuacji zagrażającej ich życiu lub zdrowiu.

Zima to okres, stwarzający największe zagrożenie dla życia i zdrowia osób bezdomnych. W tym czasie, kiedy temperatura znacznie spada,odnotowuje się liczne przypadki zgonów w skutek wyziębienia organizmu lub w wyniku nieodpowiednio ogrzewanych pomieszczeń i obiektów. W ramach działań policjanci podczas pełnienia służby, patrolują miejsca gromadzenia się bezdomnych zwłaszcza dworce i przystanki komunikacyjne, opuszczone budynki. Informują osoby potrzebujące, o miejscach, których mogą uzyskać doraźną pomoc. Policjanci dysponują wykazem placówek świadczących pomoc osobom potrzebującym, a także przekazują informacje władzom samorządowym. Funkcjonariusze bacznie obserwują osoby nietrzeźwe lub znajdujące się pod wpływem innych, podobnie działających środków, przebywające na wolnym powietrzu.

Nie bądźmy obojętni.

Wystarczy jeden telefon, aby uratować komuś życie.