Bezpieczne ferie w powiecie grajewskim - Aktualności - KPP Grajewo

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Bezpieczne ferie w powiecie grajewskim

Data publikacji 04.02.2014

W ramach działań „Ferie 2014” grajewscy policjanci i pracownicy Policji odwiedzają miejsca zimowego wypoczynku. Udzielają porad i przypominają o sposobach unikania zagrożeń.

Policjanci z Grajewa wspólnie z przedstawicielami współpracujących instytucji, tj. KRUS, PIP i Sanepid’u odwiedzają miejsca zimowego wypoczynku dzieci i młodzieży. Dotychczas spotkania odbyły się w przedszkolu w Popowie, tzw. „otwartej szkole” w Wierzbowie oraz w świetlicy wiejskiej w Boczkach - Świdrowo. Podczas spotkań przypominano m.in. zasady bezpiecznych zabaw zimowych, postępowania w przypadku załamania się lodu i bezpiecznego korzystania z Internetu. Przedstawiciele innych instytucji udzielali wskazówek jak być bezpiecznym w gospodarstwie rolnym, czy jak uniknąć zachorowania na grypę. Wszystkim uczestnikom rozdano drobne upominki. Natomiast dzisiaj policjanci wspólnie ze strażakami zaplanowali spotkania z dziećmi - uczestnikami półkolonii parafialnych w Grajewie.