Kolejna akcja „Jedź ŁOŚtrożnie” w powiecie grajewskim - Aktualności - KPP Grajewo

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Kolejna akcja „Jedź ŁOŚtrożnie” w powiecie grajewskim

Data publikacji 15.01.2015

Policjanci grajewskiej drogówki razem z pracownikami Biebrzańskiego Parku Narodowego przeprowadzili wczoraj kolejną akcję informacyjną pn. „Jedź ŁOŚtrożnie”. Ma ona na celu poprawę bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego na drodze krajowej nr 65 na odcinku Grajewo – Mońki, ograniczenie kolizji i wypadków z udziałem łosi, jak też troskę o dobro tych zwierząt.

Wczoraj policjanci grajewskiej drogówki wspólnie z pracownikami Biebrzańskiego Parku Narodowego przeprowadzili kolejną akcję informacyjną pn. „Jedź ŁOŚtrożnie”. Funkcjonariusze zatrzymywali pojazdy jadące na odcinku Grajewo – Mońki drogi krajowej nr 65 i informowali kierowców o zagrożeniach związanych z możliwością napotkania na drodze dzikiego zwierzęcia. Przypominali o zwracaniu uwagi na znaki ostrzegające przez zwierzętami ustawione w miejscach, gdzie łosie najczęściej przekraczają DK 65. Mundurowi apelowali o rozwagę, odpowiedzialność i szczególną ostrożność w czasie przejeżdżania przez tereny leśne. Kierowcy otrzymywali naklejki z hasłem akcji oraz ulotki informacyjne.