Bądź bezpieczny w gospodarstwie - Aktualności - KPP Grajewo

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Bądź bezpieczny w gospodarstwie

Data publikacji 07.07.2014

Lato to czas wzmożonej pracy w gospodarstwie rolnym. Osobom pracującym w polu towarzyszy pośpiech, a więc nietrudno wówczas o nieszczęśliwy wypadek.

Latem w gospodarstwie bardzo dużo się dzieje. Dla jednych jest to miejsce pracy, dla innych doskonały punkt do zabaw. Przebywając w gospodarstwie, należy zachować szczególną ostrożność i nie zbliżać się do niebezpiecznych miejsc, jakimi mogą być:

 • duże otwory w ziemi, np. kanały, zbiorniki, wykopy,
 • niezabezpieczone odpowiednio zbiorniki na gnojowicę, szamba czy też studnie,
 • stare, uszkodzone, a przy tym niezabezpieczone schody,
 • drabiny z połamanymi szczeblami bądź niewłaściwie rozstawione,
 • wejścia na poddasza, stodoły, miejsca do zrzucania siana i słomy.

 

UWAGA!!!

Należy zachować szczególną ostrożność i nie zbliżać się do zbiorników na gnojówkę oraz do oczyszczania szamba. Grozi to ostrym zatruciem amoniakiem i siarkowodorem, a także utopieniem.  

 

Należy zwróć również uwagę na to, że:

 • dzieci do lat 15. mają bezwzględny zakaz prowadzenia ciągników i innych maszyn rolniczych,
 • wszystkie maszyny używane do prac w gospodarstwie powinny być sprawne technicznie,
 • maszyny i narzędzia, które mogą stanowić niebezpieczeństwo dla dzieci, należy przechowywać odpowiednio zabezpieczone i w miejscach dla niech niedostępnych,
 • dzieci nie mogą mieć kontaktu z substancjami chemicznymi, ponieważ większość z nich jest szkodliwa dla zdrowia,
 • pasażerowie powinni być przewożeni we właściwy sposób i odpowiednim transportem,
 • poruszanie się kombajnem zbożowym po drogach publicznych jest dozwolone tylko ze złożonym hydrem.