NIE - dla wykorzystywania dzieci do żebractwa - Aktualności - KPP Grajewo

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

NIE - dla wykorzystywania dzieci do żebractwa

Data publikacji 01.08.2014

 

NIE - dla wykorzystywania dzieci do żebractwa

Podlascy funkcjonariusze w ramach akcji „Bezpieczne wakacje” zwracają szczególną uwagę na szerzący się w czasie wakacji problem żebractwa wśród dzieci.

W okresie letnim nasilić się może występowanie zjawiska wykorzystywania dzieci do żebractwa przez dorosłych. Jest ono jedną z form przemocy, która narusza prawo dziecka określone w dyrektywach Konwencji Praw Dziecka art. 119. do ochrony przed przemocą, okrucieństwem, wyzyskiem, demoralizacją, zaniedbaniem i innym złym traktowaniem.

Zjawisko to występuje częściej w większych miastach, gdzie dzieci żebrzą przy centrach handlowych, ośrodkach wypoczynkowych i innych miejscach często uczęszczanych przez ludzi. Dzieci zmuszane przez dorosłych, natarczywie domagają się od przechodniów pieniędzy, przy czym odrzucają często inną formę wsparcia, np. jedzenie, ubranie.

W związku z szerzącym się zjawiskiem żebractwa, nie powinniśmy zezwalać na ten proceder i zamiast wspierać finansowo, winniśmy skontaktować żebrzącą osobę z instytucjami wspierającymi lub udzielić pomocy docelowej. Wręczając dziecku choćby najmniejszą kwotę, w ten sposób zwiększamy ryzyko tego, że w przyszłości nie podejmie ono legalnej pracy zarobkowej.

 

Jeżeli byłeś świadkiem żebractwa, zgłoś to Policji dzwoniąc na nr 112 lub 997.