STOP Handlowi Ludźmi! - Aktualności - KPP Grajewo

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

STOP Handlowi Ludźmi!

Data publikacji 05.08.2014

Z uwagi na zbliżający się okres wakacji, wielu ludzi planuje wyjazdy za granicę w celach zarobkowych. W związku z powyższym, należy zachować wzmożoną czujność i uczulić społeczeństwo na występujące coraz częściej zjawisko handlu ludźmi.

 

Handel ludźmi jest zjawiskiem, który objawiać się może wykorzystywaniem człowieka w pracy, wszelkimi usługami o charakterze przymusowym. Zjawisko to stanowi pogwałcenie podstawowych praw człowieka i naruszenie jego osobistej godności oraz indywidualnej wolności.

Oto kilka sygnałów, które mogą nas zaniepokoić:

Pojawienie się w społeczeństwie osoby, która proponuje:

 • nielegalną pracę („na czarno”),
 • wyjazd w „atrakcyjne miejsce”,
 • ciekawą pracę wyłącznie dla kobiet,
 • pracę, w której nie wymaga się od przyszłego pracownika znajomości języka obcego oraz żadnych innych, niezbędnych kwalifikacji,
 • wyjazd w bardzo szybkim czasie od chwili przedstawienia oferty, uniemożliwiający tym samym możliwość przemyślenia propozycji,
 • pomoc w zdobyciu niezbędnych dokumentów przy przekroczeniu granicy,
 • pokrycie wszelkich kosztów związanych z wyjazdem, późniejszym zakwaterowaniem.

 

Jeżeli osoba podjęła pracę za granicą i mamy wówczas do czynienia z handlem ludźmi, to najczęściej:

 • nie utrzymuje ona kontaktu z najbliższymi osobami,
 • kontaktuje się, ale rozmowa trwa bardzo krótko, wydawać się może, jakby rozmawiała w obecności osób trzecich.

Gdy zaginęła osoba, która:

 • już wcześniej planowała wyjazd do pracy,
 • potrzebowała pieniędzy,
 • zabrała z domu najpotrzebniejsze dokumenty, np. dowód, paszport,
 • nawiązała nowe znajomości przez Internet, w celu towarzyskim bądź zalezienia pracy.

 

Po powrocie taka osoba najczęściej:

 • nie opowiada, nie wspomina wyjazdu,
 • wraca bez pieniędzy,
 • nie chce podejmować rozmów z najbliższymi osobami,
 • jej stan psychiczny, emocjonalny jest niepokojący,
 • jest zamknięta w sobie,
 • ma ślady na ciele wskazujące na stosowanie wobec niej przemocy.

 

Jeśli jesteś pokrzywdzony przestępstwem handlu ludźmi, skontaktuj się z poniższymi instytucjami:

 • Policją – tel. 997
 • Krajowym Centrum Interwencyjno - Konsultacyjne dla Ofiar Handlu Ludźmi – tel. 22 628 0120
 • Fundacją przeciwko Handlowi Ludźmi i Niewolnictwu "La Strada", Telefon zaufania tel. 22 628 9999,
 • Centrum Poszukiwań Osób Zaginionych „ITAKA” – tel. 0 801 24 7070, kom. 116 000
 • Ośrodkiem Pomocy Ofiarom Przestępstw – np. Centrum Aktywności Społecznej PRYZMAT – tel. 87 565 02 58