Policyjne działania „Plaża 2014” w Rajgrodzie - Aktualności - KPP Grajewo

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Policyjne działania „Plaża 2014” w Rajgrodzie

Data publikacji 08.08.2014

Mundurowi z grajewskiej i augustowskiej Policji przy współpracy z funkcjonariuszami Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku, Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie, białostockim WOPR – Em, Strażą Leśną oraz Sanepidem prowadzili na akwenie Jeziora Rajgrodzkiego działania w ramach akcji „Plaża 2014”.

Wczoraj, na terenie Komendy Powiatowej Policji w Grajewie przeprowadzono czwarte z sześciu zaplanowanych na Podlasiu przedsięwzięć w ramach działań „Plaża 2014”. W działaniach wzięli udział funkcjonariusze Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku wspólnie z policjantami patroli wodnych z Komendy Powiatowej Policji w Grajewie i Augustowie, strażakami Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie, WOPR – em, strażnikami Straży Leśnej oraz przedstawicielkami z Sanepidu. Do działań zaangażowano również przewodników psów służbowych oraz przedstawicieli Zespołu Prewencji Kryminalnej grajewskiej komendy. Miejscem prowadzenia działań było największe w powiecie grajewskim - Jezioro Rajgrodzkie oraz przybrzeżne plaże.  Działania polegały miedzy innymi na patrolowaniu obszarów wodnych i terenów bezpośrednio do nich przyległych, egzekwowaniu przestrzegania przepisów prawnych w zakresie bezpieczeństwa osób, reagowaniu na osoby kąpiące się w miejscach niebezpiecznych oraz kontroli jednostek pływających. Elementem działań było również spotkanie profilaktyczne na plaży ośrodka wypoczynkowego BGŻ „Knieja” w Rajgrodzie. Wzięła w nim udział młodzież z obozu siatkarskiego i Klubu Warmia, wypoczywająca nad Jeziorem Rajgrodzkim. Poprzez zabawę funkcjonariusze Policji i Straży Pożarnej przypomnieli młodym ludziom zasady bezpiecznego przebywania nad wodą, udzielania pierwszej pomocy itp. Młodzież miała okazję poćwiczyć techniki resuscytacji na fantomie. Dodatkową atrakcją spotkania był pokaz ratownictwa wodnego przy użyciu łodzi służbowych oraz tresury psa służbowego. Najmłodsi za trafne odpowiedzi w konkursie wiedzy o bezpieczeństwie nad wodą otrzymali materiały profilaktyczno – instruktażowe w postaci książeczek pod tytułem „Zasady bezpiecznego zachowania nad wodą, w wodzie i na wodzie” oraz plażowe gadżety. Podobne działania będą kontynuowane na terenie powiatu augustowskiego i sejneńskiego aż do zakończenia wakacji. Wszystko po to, aby zwiększyć bezpieczeństwo osób wypoczywających nad wodą.