Europejski Dzień przeciwko Handlowi Ludźmi - Aktualności - KPP Grajewo

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Europejski Dzień przeciwko Handlowi Ludźmi

Data publikacji 08.10.2014

18 października obchodzony będzie już po raz ósmy Europejski Dzień przeciwko Handlowi Ludźmi. Handel ludźmi to łamanie praw człowieka, które często wiąże się z przemocą fizyczną lub psychiczną, gwałtem i zniewoleniem. Jest to poważne przestępstwo, które zarówno w Polsce, jak i innych krajach Unii Europejskiej jest karalne.

Szacuje się, że w Polsce rocznie ofiarami handlarzy ludzi - pada ok. 15.000 osób. A na całym świecie rocznie: 1,2 mln osób.


Handel ludźmi to wykorzystywanie innych osób do:

 • prostytucji lub innych form wykorzystania seksualnego,
 •  
 • pracy lub usług o charakterze przymusowym,
 •  
 • niewolnictwa,
 •  
 • przymuszanie do żebrania i popełniania przestępstw,
 •  
 • handlu organami.


POLICJA RADZI:
                                               
Zanim wyjedziesz do pracy za granicę:

 • postaraj się poznać kraj, w którym chcesz podjąć pracę – im więcej informacji na jego temat będziesz posiadać, tym łatwiej będzie Ci odnaleźć się podczas pobytu,
 • szukaj legalnych ofert pracy- korzystaj z pomocy profesjonalnych pośredników pracy lub osób zaufanych, które dobrze znają tamtejszy rynek pracy,
 • dopełnij wszelkich formalności, sprawdź ważność niezbędnych do wyjazdu dokumentów,
 • zrób kserokopię dokumentów osobistych, które zamierzasz ze sobą zabrać i pozostaw je najbliższym,
 • zostaw adres, pod jakim będziesz przebywać za granicą oraz numer telefonu oraz dane pracodawcy,
 • ustal częstotliwość kontaktów telefonicznych z najbliższymi,
 • zabierz ze sobą adresy i numery telefonów polskich przedstawicielstw dyplomatycznych i urzędów konsularnych znajdujących się na ternie kraju, do którego się wybierasz.


Pamiętaj, będąc za granicą, masz prawo do:

 • wyboru miejsca zamieszkania i swobodnego poruszania się po terytorium kraju,·w którym przebywasz,
 • obrony swoich praw - Twoje prawa za granicą mają obowiązek chronić Policja i polski konsul,
 • tłumacza, jeśli chcesz zgłosić Policji przestępstwo, którego padłeś ofiarą i wskazać winnych jego popełnienia lub trafiłeś na Policję, jako osoba podejrzana,
 • adwokata, jeśli jesteś podejrzany o dokonanie przestępstwa.