Nie bądźmy obojętni! - Aktualności - KPP Grajewo

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Nie bądźmy obojętni!

Data publikacji 30.10.2014

Funkcjonariusze grajewskiej Policji apelują! Reagujmy wobec osób zagrożonych wychłodzeniem organizmu. Nie bądźmy obojętni, jeden telefon może uratować komuś życie.

Warunki atmosferyczne w okresie jesienno-zimowym są bardzo trudne dla osób bezdomnych, samotnych, starszych, niezaradnych życiowo czy uzależnionych. Dlatego grajewscy mundurowi, co roku w tym okresie, patrolują miejsca przebywania osób zagrożonych wychłodzeniem czy zamarznięciem, sprawdzają dworce, opuszczone budynki, ogródki działkowe i inne miejsca, w których mogą przebywać osoby będące w niebezpieczeństwie. Są one wówczas informowane o placówkach, do których mogą się zwrócić z prośbą o pomoc. Funkcjonariusze Policji wspólnie ze Strażą Pożarną prowadzą również działania rozpoznawcze pod kątem przebywania osób samotnych, starszych, nieporadnych życiowo, w miejscach zagrożonych wybuchem pożaru, m.in.: z powodu używania prowizorycznych urządzeń grzewczych i oświetleniowych. 28 października 2014 r. odbyło się posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego oraz Komisji Bezpieczeństwa i Porządku, na którym również zostały poruszone kwestie prowadzonych zadań w ramach działań „Nie bądźmy obojętni”. Omówiono na niej możliwości udzielania pomocy i wsparcia w okresie zimowym mieszkańcom powiatu potrzebującym pomocy.

Policja apeluje o czujność i wrażliwość w stosunku do osób zagrożonych i potrzebujących pomocy o to, by nie pozostawać obojętnym wobec osób pozostających w trudnej sytuacji życiowej, które zdane są tylko na siebie. Gdy widzimy człowieka, któremu grozi zamarznięcie, niebezpieczeństwo, reagujmy – wystarczy telefon pod numer alarmowy 112 lub policyjny 997.